İşçinin ölümü-kıdem tazminatı-ölüm tazminatı

İşçinin ölümü-kıdem tazminatı-ölüm tazminatı

İşçinin ölümü-kıdem tazminatı-ölüm tazminatı

Tarih :
İşçinin ölümü-kıdem tazminatı-ölüm tazminatı
En az 1 yıl kıdemi olan işçinin ölmesi halinde, kıdem tazminatı yasal mirasçılarına ödenir .

En az 1 yıl kıdemi olan işçinin ölmesi halinde, kıdem tazminatı yasal mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı nedenleri arasında sayılmıştır.

1 Temmuz 2012’ de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu da ölen işçinin eşine, çocuklarına, eşi ve çocuğu yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık; işçinin hizmet süresi 5 yıldan uzun ise 2 aylık ücreti tutarında ödeme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ölüm tazminatı da denen bu ödemeden yasal mirasçıların tümü yararlanamaz.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işlerde çalışan işçi vefat ettiğinde; diğer şartlar da mevcutsa hem kıdem tazminatı ve hem de 6098 sayılı Kanun 44’üncü maddesinde düzenlenen yardımın (ölüm tazminatı) ilgililere ödenmesi söz konusu olacaktır. Yine 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi işçiler için de ölüm tazminatı düzenlemesi geçerlidir. Ancak gazeteciler için tabi oldukları 5953 sayılı Kanun’da da bu yönde düzenleme olduğu için (madde 18) ayrıca 6098 sayılı Kanun’daki ölüm tazminatı ödemesi yapılmaz.olan işçinin ölmesi halinde, kıdem tazminatı yasal mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı nedenleri arasında sayılmıştır.

1 Temmuz 2012’ de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu da ölen işçinin eşine, çocuklarına, eşi ve çocuğu yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık; işçinin hizmet süresi 5 yıldan uzun ise 2 aylık ücreti tutarında ödeme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ölüm tazminatı da denen bu ödemeden yasal mirasçıların tümü yararlanamaz.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işlerde çalışan işçi vefat ettiğinde; diğer şartlar da mevcutsa hem kıdem tazminatı ve hem de 6098 sayılı Kanun 44’üncü maddesinde düzenlenen yardımın (ölüm tazminatı) ilgililere ödenmesi söz konusu olacaktır. Yine 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi işçiler için de ölüm tazminatı düzenlemesi geçerlidir. Ancak gazeteciler için tabi oldukları 5953 sayılı Kanun’da da bu yönde düzenleme olduğu için (madde 18) ayrıca 6098 sayılı Kanun’daki ölüm tazminatı ödemesi yapılmaz.

Didem OKUR

Kaynak:Aydınlık

İlgilinizi Çekebilir