SGK tarafından ödenecek gelir ve aylıklar nasıl birleştirilir?

SGK tarafından ödenecek gelir ve aylıklar nasıl birleştirilir?

Tarih :
SGK tarafından ödenecek gelir ve aylıklar nasıl birleştirilir?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009
Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi.

G E N E L G E
2009/70

Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 54 üncü maddesinde, bu Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıkların birleşmesi halinde gelir ve aylıkların ne şekilde bağlanacağı, Geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması halinde, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarının nasıl belirleneceği, hüküm altına alınmış olup, gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklar, gerekse Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylıkların bulunması ve 5510 sayılı Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanılması halinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 54 ve geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre yapılacak işlemlerde; Kanunun geçici 18 inci maddesinde belirtilen haller ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar ile bu aylıkları almaya hak kazanacak olanlar ve bu aylıklar değerlendirme dışı tutulacaktır.

I. 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, birden fazla dosyadan gelir/aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda, gelir ve aylıkların tek veya iki dosyadan, tam veya yarım olarak ne şekilde ödeneceği belirlenmiş olup, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacağı, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık haklarının durum
değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşeceği öngörülmüştür.

A) Aylıkların Birleşmesi

Uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm) hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde;

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Genelgenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler