Anasayfa » Medya Haberleri » Asgari Geçim İndirimini ödemeyen işvreni ihbar edin

Asgari Geçim İndirimini ödemeyen işvreni ihbar edin

Asgari Geçim İndirimini ödemeyen işvreni ihbar edin

Tarih :
Asgari Geçim İndirimini ödemeyen işvreni ihbar edin

Asgari geçim indirimi ( AGİ )  çalışanın ödediği gelir vergisinin, bekâr veya evli olduğu, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuklu ya da çocuksuz olması gibi durumlarına bakılarak bir kısmının kendisine iade edilmesidir.

Asgari geçim indirimi yılın ilk yarısı için geçerli olan asgari ücret  üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Dolayısıyla asgari ücret yılın ikinci altı aylık döneminde artsa dahi, asgari geçim indirimi yılın ikinci yarısında değişmeyecektir.

Ayrıca asgari geçim indirimi asgari ücret üzerinden hesaplandığından, asgari ücret üzerinden (brüt 1.777,50 TL’den) ücret alan bekâr bir çalışanla, brüt 10.000 TL’den ücret alan bekâr bir çalışanın asgari geçim indirim tutarları aynıdır.

…

Asgari geçim indiriminin işçiye ödenmesi işverene külfet getirmez.

Asgari geçim indirimi devletle çalışan arasında yaşanan bir durumdur.  İşveren ise bu olayda sadece aracı görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla asgari geçim indiriminin ödenmemesi gibi bir durumun normal şartlar altında yaşanmaması gerekmektedir.

 …

Asgari geçim indirimini ödemeyen işvereni hem Maliyeye hem de Çalışma Bakanlığına ihbar edin.

Asgari geçim indirimi çalışana ödenmediği takdirde, işveren hem İş Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından suç işlemiş sayılmaktadır. Bu durumda işverene İş Kanunu uyarınca 2017 yılı için işçi başına ve her ay için 167 TL idari para cezası kesilecektir.

Asgari geçim indiriminin işçilere ödenmemesi, mükellefler adına mahsup edilmemesi gereken bir indirim olarak kabul edileceğinden, re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası kesilecektir.

O açıdan asgari geçim indirimini ödemeyen işvereni hem Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayet edin.

…

Asgari geçim indirimi ödenmemesi nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Ayrıca asgari geçim indirimin ödenmemesi nedeniyle işçi tarafından iş sözleşmesi derhal ve haklı nedenle feshedilebilecektir.  Dolayısıyla asgari geçim indirimi ödenmeyen işçi iş sözleşmesini derhal feshederek, 1 yıldan fazla kıdemi varsa, kıdem tazminatı da alabilecektir.

…

Asgari geçim indirimi ödenmeyen işçi ile ilgili Yargıtay karar

Somut olayda; davacı işçinin fesih tarihi itibari ile ödenmenmiş olan asgari geçim indirimi alacağı bulunduğu anlaşılmakla; bir kimsenin hiçbir neden yokken tüm haklarından vazgeçerek işyerini terk etmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, iş sözleşmesinin işçi tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi alacağı bulunması nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Bu durumda, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanırsa da ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  22. HD. 2012/28238 E. 2013/29999 K. 31.01.2013

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler