Taşeron işçiler 2018 yılında kaç gün ilave tediye alacaklar?

Taşeron işçiler 2018 yılında kaç gün ilave tediye alacaklar?

Tarih :
Taşeron işçiler 2018 yılında kaç gün ilave tediye alacaklar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU taşeron işçilere 52 günlük ilave tediye ödeneceğini ifade ederek taşeron işçilikten kadroya geçirilenlere müjde vermişti. Şimdi kafalar karıştı, kadroya geçirilen taşeron işçilere 2018 yılı için 52 günlük mü yoksa 39 günlük mü ilave tediye ödemesi yapılacak?

İlave tediye ödemesi 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun ile düzenlenenmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan, taşerondan ilgili kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 26 günlük ilave tediye ödenir ve bu ödeme kıstelyem şeklindedir. Yani çalışılan süre ile orantılıdır.

Bakanlar Kurulu kararıyla 26 gün kadar ek ilave tediye ödemesi daha yapılmakta olup, buna göre işçilere yılda 52 günlük ilave tediye ödenecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde ilave tediye ödemesi yılda 4 taksit halinde ve her bir taksitte 13 günlük ödenecek şekilde yapılmaktadır.

2018 yılı için Bakanlar Kurulu tarafından ilk 2 taksit için ödeme tarihleri 26 Ocak 2018 ve 08 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

İşçilere 26 günlük daha ödenmesi gereken ilave tediye ödeme tarihleri (yani diyebiliriz ki 3. ve 4. ilave tediye taksitleri) henüz belirlenmemiştir.

İlave tediye ödemesi işçilere yıl içinde çalıştıkları gün sayısına göre yapıldığı için, 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla taşerondan kadroya geçişi gerçekleşen işçiler 2018 yılı içerisinde 9 ay çalışmış olacağı için; 39 GÜNLÜK ilave tediye ödemesi alacaktır.

Belediye şirketlerindeki işçiler ilave tediye alabilecekler mi?

375 sayılı KHK’nın geçici 24 ncü maddesi kapsamında belediye şirketlerine geçen işçilerin ilave tediye alıp alamayacağıdır. Maliye Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da kurumlara gönderilen görüş yazısına göre belediye şirketlerine geçirilen işçiler ilave tediye alamayacaktır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler