Eşi İşçi Olup Çocuk Yardımı Alan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Eşi İşçi Olup Çocuk Yardımı Alan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Tarih :
Eşi İşçi Olup Çocuk Yardımı Alan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi?
4857 sayılı yasa kapsamında çalışan işçilere bireysel iş sözleşmelerinde veya toplu sözleşmelerde yer alan hükümlere göre çocuk yardımı veya zammı altında çocuk parası ödemesi yapılmaktadır.Aynı zamanda memur olarak çalışanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesinde yer alan hükümlere göre çocuk yardımı ödenmektedir.Bu yazımızda eşlerden birinin işçi diğerinin ise memur olması durumunda çocuk yardımının nasıl ödenmesi gerektiği hususunu açıklamaya çalışacağız.

İşçilere ödenen çocuk yardımına ilişkin düzenlemelerin yapılmış olduğu toplu sözleşmelerde veya bireysel sözleşmelerde genellikle çocuk yardımının eşlere ödenmiş olup olmadığına yönelik düzenleme yapılmamakta genellikle çocuk yardımı yapılacak çocuk sayıları ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

Ancak Devlet Memurlarına ödenecek olan çocuk yardımlarına ilişkin düzenlemenin yapıldığı 657 sayılı Devlet memurları kanununun Aile Yardımı Başlıklı 202. maddesinde “Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere iş akdi veya toplu sözleşme gereği ödenen çocuk yardımından bahsedilirken 4857 sayılı iş kanununa göre işçi olarak istihdam edilen kişilerden bahsedilmiştir.

Bu durumda memur olarak çalışan kişinin eşi işçi olarak çalışıp bireysel veya toplu iş sözleşmesi kapsamında çocuk yardımı alıyor ise memura çocuk yardımı ödenirken işçi olan eşe ödenen tutar dikkate alınmalıdır.

Eğer memurun işçi olan eşi memurlara çocukları için yapılan çocuk yardımı tutarından daha fazla tutarda çocuk yardımı alıyorsa memura çocuk yardımı ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak işçi eşin almış olduğu çocuk yardımı tutarı memurlara çocukları için ödenen çocuk yardımı tutarından az ise memura aradaki fark kadar çocuk yardımı ödemesi yapılmalıdır.

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse işçiye toplu sözleşme gereği bir çocuk için 25 TL çocuk yardımı verilmiş ve memurunda aynı çocuk için alabileceği çocuk yardımı tutarı 50 TL ise memura ödenecek çocuk yardımında işçi eşinin almış olduğu 25 TL düşülerek geriye kalan 25 TL ödeme yapılacaktır.Eğer işçiye ödenen çocuk yardımı memura ödenmesi gereken 50 TL ye eşit veya 50 TL den fazla ise memur çocuk yardımı alamayacaktır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler