Uşak Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

Uşak Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

Tarih :
Uşak Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/3037) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri "başvuru formundan" doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Dr. Öğr. Üyesi Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

11. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.usak.edu.tr/ Personel Daire Başkanlığı web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.

12. %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 28/06/2018 mesai bitimine kadardır.

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

42

Doktor Öğretim Üyesi

1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI

1

Su kullanımı ve tasarrufu üzerine çalışma yapmış olmak.

50

Doktor Öğretim Üyesi

1

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI

1

Nükleer Reaktör Yapısal Malzemeleri ve Slikon Şerit Dedektörler üzerine çalışma yapmış olmak.

410

Doçent

1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ/TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

1

TIP FAKÜLTESİ

283

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

376

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

390

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

1

394

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

1

Yanık Ünitesi hakkında Yöneticilik deneyimi olmak.

406

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

1

417

Doktor Öğretim Üyesi

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

Girişimsel Radyoloji hakkında çalışmaları olmak.

434

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

1

438

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

450

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

1

609

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

611

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

1

Laparoskopi ve IVF alanında çalışmaları olmak.

612

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

613

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

1

714

Doçent

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

715

Doçent

2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

229

Doktor Öğretim Üyesi

1

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ/ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

1

Maliye alanında doktora yapmış olmak.

230

Doktor Öğretim Üyesi

1

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ANABİLİM DALI

1

Lojistik alanında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

193

Doktor Öğretim Üyesi

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

6

Doçent

1

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

1

614

Profesör

1

MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONK-SİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

234

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

1

368

Doçent

1

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitiminde almış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

7

Doçent

1

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

1

108

Doktor Öğretim Üyesi

1

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ/YENİ MEDYA ANABİLİM DALI

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

158

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TASAVVUF ANABİLİM DALI

1

577

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

107

Doktor Öğretim Üyesi

1

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

1

Ortadoğu Politikası üzerine çalışma yapmış olmak.

604

Profesör

1

İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

1

442

Doçent

1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/BİREY VE TOPLUM SORUNLARI ANABİLİM DALI

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

262

Doktor Öğretim Üyesi

1

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ENDODONTİ ANABİLİM DALI

1

264

Doktor Öğretim Üyesi

1

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

1

Kaynak : SGK Rehberi
Başkent'te korkunç olay!Seferler durdu
Görme engelli kadına ehliyet verildi
Yeni sisteme farklı stratejiler geliştirin
İkinci el oto alış ve satışlarına dikkat
Milyonlarca kişiye iş kapısı açılacak
TCDD Genel Müdürü tedbiren istifa edecek mi?
Kamuda o personele kadro müjdesi!
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
93 girişe 3600 günden emeklilikte yaş şartı gerekir mi?
CHP'nin Ankara adayı belli oldu
19 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Tek tip askerlik 2019'da açıklanacak
'AK Parti yüksek faizle her daim mücadele etmiştir'
EPDK kararları yayınlandı
Cumhuriyet savcısı yazdı, zabıt katibi çekti
MHP 8 ilde daha adayını çekecek! Yeniden masaya oturuldu...
İstifa eden işçi ihbar tazminatı isteyebilir mi?
Vatandaşa Kötü Haber! Zam geldi..
Adliye'de FETÖ operasyonu! 17 çalışana gözaltı..
İlçe Müftüsü kalp krizinden hayatını kaybetti
Emekliye yüzde 11 zam
MHP Malatya'nın 13 ilçesinde adaylarını belirledi
Bakan Berat Albayrak Meclis'te soruları yanıtladı
Ayşen Gruda'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı!
CHP'de kritik gün! İstanbul adayı açıklanıyor
Zabıtayı gören dilenci böyle ayaklandı!
Dev marketin devri gerçekleşti!
Avusturya'dan çifte vatandaşlarla ilgili karar!
Atatürk'e hakaret eden polis okulu öğrencisi ihraç edildi
Memura toplu sözleşmedeki 123 TL detayını açıkladı!
AKP'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması:
Belediye taşeronları için yasa teklifi!
CHP'nin bugün açıklanan adaylarının tam listesi
Tekirdağ'da yoğun kar: Eğitime 1 gün ara
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Yunan Bakanlık Atina'da cami için imam arıyor

İlgilinizi Çekebilir