Anasayfa » İlan » Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Tarih :
Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık be lgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak, Hastane afet planı, acil ve afet triajı konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak, Nefroloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak, Doksorubisin nefropatisi, sisplatin nefropstisi ve nötropenik hastalar hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, tıp anatomi alanında doçent olmak, Pineal bez ve melatonin homonu ile ilgili çalışmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

1

Piyano eğitiminde halk türküleri ve Türk halk müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçent olmak, aktüel ürün ve pazarlık konularında çalışmış olmak .

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, 16. yüzyıl mensur hikaye üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, Halk anlatıları bağlamında uygulamalı halkbilimi çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak, Babürname hakkında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Etnik ve ulusal temelli çatışmalar, stratejik yönetim konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal yardımlar ve yoksulluk üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Depresyon hastalarında Neuman'ın sistemler modelinin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Psikodrama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

3

Mimarlık lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik tesisleri alanında doktora yapmış olmak, Enerji sistemlerinde harmonik analizi konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir