Memur Aylıksız İzin Sonunda Ne Zaman Göreve Başlamalı ?

Memur Aylıksız İzin Sonunda Ne Zaman Göreve Başlamalı ?

Tarih :
Memur Aylıksız İzin Sonunda Ne Zaman Göreve Başlamalı ?
Devlet memuru olarak görev yapanların belli şartlarda aylıksız izin kullanma hakları bulunmaktadır.Aylıksız izne ayrılan personellerin izin bitiminde veya ücretsiz izin bitmeden ücretsiz izin alınmasını gerektirir mazeretin ortadan kalkması durumunda ne zaman göreve başlayacakları hususu memurlar açısından önem arz etmektedir.Aylıksız izin bitiminde 657 sayılı kanunda belirtilen sürelerde göreve başlamayan memurların memurluktan çıkarılma ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.

657 sayılı kanuna göre görev yapan memurlara verilecek aylıksız izinlere ilişkin düzenleme ilgili kanunun 108 maddesinde yapılmıştır.Kanun maddesinde aylıksız izin bitiminde göreve başlama durumu aylıksız izin süresinin normal bitimine göre ve aylıksız izin alınmasına esas olayın ortadan kalkmasına göre iki durum halinde değerlendirilmiştir.

Aylıksız İzin Süresinin Normal Bitim Tarihinde Göreve Başlama

657 sayılı kanuna göre aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden ilk mesai günü memurun göreve başlaması gerekmektedir.Aylıksız izin süresinin bitiminde mazeretsiz olarak göreve başlamayan memurlar devlet memurluğundan çekilmiş sayılmaktadırlar.Aylıksız izin süresinin bitiminden itibaren göreve başlamayan memurların memurluktan çekilmiş sayılmaları için 10 günlük kesintisiz işe gelmeme durumunun varlığına gerek yoktur.657 sayılı kanunun 108. maddesinin ( f ) fıkrasında izin bitiminde göreve başlamayanların direk memurluktan çekilmiş sayılacağı hüküm altına alınmış ve burada herhangi bir süre öngörülmemiştir.Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse doğum sonrası 1 ay aylıksız izin alan memurun aylıksız izninin son günü 18.06.2018 tarihi ise ilgili memur 19.06.2018 tarihinde göreve başlamalıdır.Bu tarihte mazeretsiz olarak göreve başlamayan memur memurluktan çekilmiş sayılacaktır.

Aylıksız İzin Süresinin Bitiminden Önce Mazeretin Ortadan Kalkmasında Göreve Başlama

Mazerete bağlı olarak aylıksız izin alan memurun izin almasına sebep olan mazeretin sona ermesi halinde memurun 10 gün içinde kurumuna dönüp göreve başlaması gerekmektedir.Mazeret ortadan kalktığı halde 10 gün içinde göreve başlamayan memur memurluktan çekilmiş sayılır.

Askerlik Nedeniyle Alınan Aylıksız İzin Sonrası Göreve Başlama

Devlet memuru olarak çalışmakta iken askere gitmek üzere aylıksız izin alanlar askerden terhis olduktan sonra 30 gün içinde kurumlarına başvuru yapmak zorundadırlar.Askerden terhis olduktan sonra 30 gün içinde kurumuna başvuru yapan memur kurumunca göreve başlatılmak zorundadır.Askerlik dönüşü ilgili sürelerde kurumuna başvuru yapmayan memurda memurluktan çekilmiş sayılır.

Mevzuatınyeri

 

İlgilinizi Çekebilir