Emekli Sandığından maaş bağlanır mı?

Emekli Sandığından maaş bağlanır mı?

Tarih :
Emekli Sandığından maaş bağlanır mı?

Emekli Sandığından maaş bağlanır mı?

"Ben sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Babam 1995'te vefaat etti. Ben de Emekli Sandığı çalışanıyım. Kendisinden maaş bağlanabilir mi bana ?"

Kız yetimin vefat eden devlet memuru babasından yetim maaşı alabilmesi için devlet memuru olarak çalışmaması ve evli olmaması gerekmektedir. Siz de Emekli Sandığına tabi çalışmakta olduğunuzdan yetim aylığı alamazsınız.

Yaş haddi sebebiyle emekli aylığı bağlanır mı?

"Emekli Sandığına tabi memur olarak çalışıyorum. Kurumum beni yaş haddinden emekli edecek ancak 25 yıl hizmetimi henüz tamamlayamadım. Bana maaş bağlanır mı?"

Naci Bey, iştirakçilerden Emekli Sandığı Kanununa göre haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re’sen emekliye sevk edildiklerinde fiilî hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır. Yaş haddi sebebiyle re’sen emekliye sevk edilenlerin hizmetlerinin 15 yılın altında olması durumunda, toptan ödeme yapılacaktır...

Dinî nikahlı eşe maaş bağlanır mı?

"Üç yıllık evliyim. SSK’dan emekli olan eşim geçen ay öldü. Bir çocuğum var bize maaş bağlanır mı?"

Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Resmî nitelikte olmayan dinî nikahlı eşlere aylık bağlanmaz. Ancak çocuğunuza her hâlükârda yetim aylığı bağlanacaktır.

İsa Karakaş
Kaynak : Türkiye

İlgilinizi Çekebilir