Fazla mesai emeklilik maaşını yükseltir

Fazla mesai emeklilik maaşını yükseltir

Tarih :
Fazla mesai emeklilik maaşını yükseltir

Genel olarak işçilerin ve serbest çalışan esnaf-sanatkâr, şirket ortakları ve diğer kendi nam ve hesabına çalışanlardan asgari ücret ve düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıklarının artma yerine azaldığı maalesef bilinen bir gerçektir.
Özelikle 2008/Ekim ayından itibaren aylık bağlama oranının önceki dönemlere göre daha düşük olması asgari ücretli ve diğer düşük ücretlerle çalışanlara bağlanacak emekli maaşlarının daha düşük olmasına sebep olmaktadır.
Doğal olarak binlerce okurumuzun hemen her gün gönderdikleri soruların önemli bir bölümünü yüksek emekli maaşı bağlanması hakkında olmaktadır.
"Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?" sorusunu yönelten tüm okuyucularımıza cevap olacak şekilde bu yazımızı hazırladık.
Hemen belirtelim ki, Emekli Sandığı’na tabi olanların çalıştıkça emekli aylıklarının azalması değil artması söz konusu olduğundan bunları yazımızın kapsamı dışında tutuyoruz.

Yüksek emekli maaşını etkileyen faktörler

Emeklilik maaşı bağlanması için genel olarak yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı kriterleri esas alınmaktadır.
Yüksek emeklilik maaşı bağlanmasında ise sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısından ziyade özelikle SGK’ya her ay bildirilen ücretlerin matrahı etkilemektedir.
Ücret derken sadece her ay alınan ücretler değil başta fazla mesai ücretleri, bayram ve resmî tatillerde alınan ücretler ile değişik isimler altında işveren tarafından ödenen diğer ücret eklentileri de emekli maaşını etkilemektedir.

Fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasına dikkat edin!

İş hukukumuzda haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma/fazla mesai olarak değerlendirilmektedir. Bunun için işçiye verilecek fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenir.
Örneğin market iş yerinde çalışan Mehmet Beyin haftalık çalışma süresinin yasal çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiğini, 2018/Mayıs ayının 2. haftasında 48 saat çalışmış olduklarını varsayalım.
Bu durumda 48 saatlik haftalık çalışma süresi yasal haftalık çalışma (45) süresinin 3 saat üstünde bulunduğundan bu 3 saatlik çalışma fazla çalışma olup bu sürelere ait çalışmalar için normal çalışma ücretlerinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesiyle ödenmesi gerekiyor. Mehmet’in normal saatlik ücreti 100 TL ise bu durumda bu ücretlerine ek olarak 3 saat için ayrıca 3X50=150 TL daha ödenmesi gerekir.
Önemli diğer bir husus ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması hâlinde, bu çalışmalar için de çift yevmiyenin yanı sıra fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Mutlaka her ay SGK’ya bildirilmesine dikkat edin!

Sosyal güvenlikle ilgili 24 yılı aşkın çalışma hayatımda denetleyici, uygulayıcı ve eğitici olarak karşılaştığım en önemli problemlerin başında maalesef işçilerin fazla mesaisinin ya ödenmeği veya eksik ödendiği veyahut ödenmesine rağmen SGK’ya bildirilmediğini müşahede ettim. Oysaki fazla mesai ücretlerinin düzenli bir şekilde her ay SGK’ya bildirilmesi ücret matrahının yükselmesine ve doğrudan doğruya bağlanacak emekli maaşının artmasına etki edecektir.
Bu nedenle işçilerin her ay ücret maaş bordrolarında fazla mesai ücretlerinin gerçeğe uygun olarak ödenip ödenmediği, ödenmişse SGK’ya bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeleri büyük önem arz etmektedir.
Fazla mesai ödenmemiş veya eksik ödenmişse bu konuyu 'Alo 170'i arayarak hakkınızın verilmesi için idari işlemleri başlatabilirsiniz...

İsa Karakaş

Kaynak : Türkiye

İlgilinizi Çekebilir