Affedilecek SGK borçları nelerdir?

Affedilecek SGK borçları nelerdir?

Tarih :
Affedilecek SGK borçları nelerdir?


"Tüm SGK borçları ve primler af kapsamında olacak mı?"

Mahmut Bey, tüm SGK borçlarının affı söz konusu değildir. Borçlar güncellenerek yeniden yapılandırılacak.
SGK affı ise SGK Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk Lirası’nı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk Lirası’nı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi ile sınırlı olacaktır.

İstirahat raporu emekliliği etkiler mi?

"İsa Bey, kronik hastalığımdan dolayı 2018 şubat ayından beri doktor zoruyla hemen her ay sağlık raporu aldığım günler oldu. İstirahat raporu emekliliği etkiler mi?"

Cavit Bey, istirahat raporu alan işçiye, istirahatli sürelerde işvereniniz sizi SGK’ya çalışmış gibi göstermek zorunda değildir. Ancak işvereniniz istirahat parasını alıp size çalışmış gibi maaşınızı tam ödeyip SGK’ya bildirirse SGK’nızda bir eksiklik olmaz. Aksini yaparsa, SGK prim gün sayısınız doğal olarak eksik yatar. Bu durumda emeklilik şartlarınız etkilenir...

İsa Karakaş

Kaynak : Türkiye

İlgilinizi Çekebilir