Anasayfa » Mevzuat » TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği değişti

TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği değişti

TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği değişti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Tarih :
TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği değişti

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/1/2002 tarihli ve 24638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Yetki Belgesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav Komisyonu

Madde 8 - Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "2" ibaresi "Bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2002

24638

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler