Aynı iş yerinde fasılalı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Aynı iş yerinde fasılalı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Tarih :
Aynı iş yerinde fasılalı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

1475 sayılı Kanun fasılalı çalışmalar konusunda hiçbir ayrım yapmadığından iş akitlerinin kısa, uzun, belirli veya belirsiz süreli olmasının kıdem tazminatı açısından bir önemi yoktur.

Dolaysısıyla işçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Yani fasılalı da olsa tüm çalışma süreleri toplanarak kıdem tazminatı ödenecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler