Anasayfa » Medya Haberleri » Kadroları iptal edilen Bakanlık müşavirleri hangi kadrolara atanacaklar?

Kadroları iptal edilen Bakanlık müşavirleri hangi kadrolara atanacaklar?

Kadroları iptal edilen Bakanlık müşavirleri hangi kadrolara atanacaklar?

Tarih :
Kadroları iptal edilen Bakanlık müşavirleri hangi kadrolara atanacaklar?
Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi

Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'ya göre, Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi.

İşte 702 sayılı KHK'da yer alan ve 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici madde

MADDE 179- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCl MADDE 33- Bu maddenin yayımı tarihine kadar, bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarına ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılıp da bu maddenin yayımı tarihinde anılan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlardan;

a) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanır.

Birinci fıkrada sayılanlardan, anılan fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler görev yaptıkları kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Atama işlemi gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte mali haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara mali hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.

Özetlemek gerekirse; 1-Bakanlık Müşaviri olanlardan daha önce Müfettişlik veya kariyer uzmanlık görevlerinde bulunanlar kariyerlerine uygun müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna atanacaklar.

2- Bakanlık Müşaviri olanlardan daha önce Mühendis, Veteriner Hekim veya Doktorluk görevinde bulunanlar kariyerlerine uygun Mühendis, Veteriner Hekim veya Doktor kadrosuna atanacaklar.

3- Bunların dışında bulunan Bakanlık Müşavirleri kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılacaklar.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz
Altında dikkat! Uzmanlar uyardı, değer kazanacak
200 milyon dolarlık servet kediye kalabilir
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Önemli iddia! 'Şirketlere Türkiye'de banka hesabı açın talimatı'
Stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki yol
Bu korkunç Sözleşmeye imza atan Milletvekilleri nasıl hesap verecekler?
Petrolde ürküten artış!
Bakan Soylu açıkladı: 27 bin 180 personel alımı müjdesi
Memurlar sakal-bıyık bırakma eylemi başlattı!
Ev sahiplerini ilgilendiren haber! 90 günlük süre başladı

Benzer Haberler