Uzman ve Yardımcılarına Harcırah artışı

Uzman ve Yardımcılarına Harcırah artışı

Uzman ve Yardımcılarına Harcırah artışı

Tarih :
Uzman ve Yardımcılarına Harcırah artışı

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'nın 174. maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, merkez teşkilatındaki uzmanlara teftiş, soruşturma ve inceleme yetkisi verildi.

İŞTE 703 SAYILI KHK'DAKİ DÜZENLEME

MADDE 174- 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir."

Eski Madde:
(1) Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadro unvanlarını tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

"Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."

Eski Madde:
(8) Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bu madde uyarınca istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında istihdam edilen Silahlı Kuvvetler Uzmanları ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcıları, bu madde ile bakanlıkların merkez teşkilatı için oluşturulan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal haklar ile 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

EK YENİ FIKRA

"Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı demeklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDiRME

657 sayılı Kanunun ek 41. maddesine eklenen bu yeni fıkraya göre;

1- Merkez teşkilatlarında çalışacak uzman ve uzman yardımcılarına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmiştir.

2- Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bu düzenlemeyle uzmanların harcırahları müfettişlerle eşitlendi.

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir

Temizliğe gelen kadının mesajıyla şoke oldu: Baban bizim evde!
Deniz Baykal bugün yemin edecek
Bankalar tek tek açıkladı! İşte kredilerdeki güncel tablo
Dev banka 3 ayrı kredide faiz indirimi yaptı!
200 milyon dolarlık servet kediye kalabilir
Ev sahiplerini ilgilendiren haber! 90 günlük süre başladı
Çanakkale'deki depremin bilançosu açıklandı!
Bakan Soylu açıkladı: 27 bin 180 personel alımı müjdesi
AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
'Polisin cinsel saldırısı çıplak gözle görülecek kadar açıktır'
Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz
İmzalar atıldı! O belediyelerde işçilere %35 zam
Stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki yol
25 yıl 5525 gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz

Benzer Haberler