Anasayfa » Medya Haberleri » Taşrada da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek

Taşrada da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek

Taşrada da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek

703 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek 44. maddeye göre, taşra teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek

Tarih :
Taşrada da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek
703 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek 44. maddeye göre, taşra teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Ancak kamu kurumlarının taşra teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bu durumun öngörülmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, taşradaki uzman ve uzman yardımcılarına da, teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi verilebilecek.

İşte 703 sayılı KHK'nın ilgili hükmü:

MADDE 175- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Taşra teşkilatında uzman istihdamı

EK MADDE 44 - Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez hazırlama şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Ancak bu şekilde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.

Bu madde kapsamında ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında bulunanlar, defterdarlık uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Çanakkale'deki depremin bilançosu açıklandı!
İşte 4 farklı şirketten seçim anket sonuçları!
Torba teklif, TBMM seçim tatiline girmeden çıkacak! İşte detaylar...
ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü" açıklaması
Merkez Bankası dövizdeki artışın sebebini açıkladı!
300 bin sözleşmeli personele kadro için yeni adım!
Emeklilikte yaşa takılanlar seçim meydanlarında
Bakan Soylu açıkladı: 27 bin 180 personel alımı müjdesi
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Petrolde ürküten artış! Brent petrolde neler oluyor?
BBG Melih ortaya çıktı! Kazandığı parayı ne yaptığını anlattı

Benzer Haberler