Tanım değişti haklar korundu.

Tanım değişti haklar korundu.

Tarih :
Tanım değişti haklar korundu.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KOBİ vasfını kaybeden işletmelerin, daha önce uygun bulunan proje başvuruları, kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için Nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu esas alınacak..
Kaynak : Takvim

İlgilinizi Çekebilir