Anasayfa » Sigortalı » Mobbinge ne kadar uğruyoruz?

Mobbinge ne kadar uğruyoruz?

Mobbinge ne kadar uğruyoruz?

Tarih :
Mobbinge ne kadar uğruyoruz?

Mobbing (psikolojik taciz) çalışma hayatında çok karşılaşılan ancak adının konulması yeni olan bir kavramdır. Psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışana işveren ya da diğer çalışanlar tarafından yapılan, fiili olmayan duygusal saldırılardır. Psikolojik tacize günlük yaşamımızda çoğumuz maruz kalabiliyoruz. Ancak maruz kaldığımız durumun psikolojik taciz olduğunun farkında olamıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletişim merkezi olan ALO 170'e çalışma hayatı ile ilgili sorunları olanlar başvurabiliyor.

5 BİN 890 KİŞİ

Başvuru konularından birini de psikolojik tacize uğrayanların başvuruları oluşturuyor. Bu kapsamda 19.03.2011 - 19.03.2013 tarihleri arasındaki iki yılık süreçte ALO 170'e toplam 5.890 kişi işyerinde psikolojik tacize uğradığı yönünde başvuru yapmıştır(Bakınız. İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları). Başvuru yapanların %67'si özel sektörde, %33'ü kamu sektöründe çalışanlardan oluşuyor.

Özel sektörde çalışan başvuru sahiplerinden %42'si kadın, %58 erkeklerden oluşuyor. Kamuda çalışanlardan psikolojik taciz başvurusu yapanların %51'i kadın, %49'u erkeklerden oluşuyor. Psikolojik tacize uğrama konusunda kamuda çalışan kadınların sayısı erkeklerden daha çok.

ŞİKAYET KONULARI

Mobbinge uğradım deyip başvuranların %20'si istifaya zorlanma, %14'ü hakaret , %14'ü kötü muameleye maruz kalma, %11'i görev yeri değişikliği ve %11'i ayrımcılık sebebiyle şikayette bulunmuştur. Diğer şikayette bulunma nedenleri arasında ise sözlü taciz, tutanak tutulması, yasal hakların kullandırılmaması, iftira, cinsel taciz ve fiziksel şiddet gibi konular yer alıyor.

DÖNÜŞME NEDENLERİ

Psikolojik tacizin şikayete dönüşme nedenleri arasında %28'i iş yükünün artırılması, %13'ü iş yapmasına engel olunma, %12'si ceza verilmesi ve %10'u iletişimin kesilmesi olarak yer alıyor. Diğer şikayete dönüşme nedenleri arasında tehdit, iş sözleşmesinin sonlandırılması, performans, iş verilmemesi,özel hayatın gizliliği bulunuyor. İşyerinde mobbinge uğrayanların %86 amirine ve %6'sı iş arkadaşlarına başvuruyor.

TACİZLE MÜCADELE KURULU

Başbakanlığın 2011/2 sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 21.05.2012 tarihli Bakanlık Oluru ile "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürünün başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve KESK'in Genel Sekreterlerinin katılımı ile yılda iki kez olağan, gerek görüldüğünde de olağanüstü toplantı yapabilecek. Kurulun görevleri arasında işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve incelme yapmak/yaptırmak, rehber ve bilgilendirme dokümanları hazırlamak ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek yer alıyor.

Psikolojik taciz uygulamaları, başta çalışanlar olmak üzere, işyerini, iş verimliliğini, ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Herkesin psikolojik tacize uğrama ihtimali var

Arif Temir- Güneş

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler