Öğretmenlerin, 'maaş', 'ikramiye' ve 'emekli maaşı' ne kadar oldu? Tıkla öğren...

Öğretmenlerin, 'maaş', 'ikramiye' ve 'emekli maaşı' ne kadar oldu? Tıkla öğren...

Tarih :
Öğretmenlerin, 'maaş', 'ikramiye' ve 'emekli maaşı' ne kadar oldu? Tıkla öğren...

Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2018 Temmuz sonrası maaşları

Unvan

De

rece

Hizmet Yılı Temmuz Maaşı
Uzman Öğretmen 1-4 25 4.286
Öğretmen 1-4 25 4.063,72
Öğretmen 2-1 21 3.965,65
Öğretmen 3-1 18 3.902,52
Öğretmen 4-1 15 3.849
Öğretmen 5-1 12 3.711,61
Öğretmen 6-1 9 3.652,96
Öğretmen 7-1 6 3.619,55
Öğretmen 8-1 3 3.606
Öğretmen 9-1   3.561
       

* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 205 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

2018 yılında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

" Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.7.2018- 31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R  
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 176,91
EK GÖSTERGE TUTARI   3000 353,82
TABAN AYLIK TUTARI     1.846,09
       
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 58,97
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 952,36
       
     
     
İSTİHKAK TOPLAMI     3.388,15
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI     2.541,11
Ek ödeme     101,64
      ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
  25,00 2.642,77 84.704
26,00 2.678
88.092
27,00 2.713
91.480
28,00 2.748
94.868,63
29,00 2.783,72
98.256,8
30,00 2.818,95
101.644,97
31,00 2.854
105.033
32,00 2.889
108.421
33,00 2.924,66
111.809
34,00 2.959,90
115.197,63
35,00 2.995
118.585,79
36,00 3.030
121.973,96
37,00 3.065,61
125.362
38,00 3.100,85 128.750
39,00 3.136 132.138
40,00 3.171 135.526,62
41,00 3.206,56 138.914,79
42,00 3.241,80 142.302,95
43,00 3.277 145.691
44,00 3.312 149.079
45,00 3.347,51 152.467
     
Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir