Eksik evrak ile SGK'nın zarara uğratılmasına son

Eksik evrak ile SGK'nın zarara uğratılmasına son

Tarih :
Eksik evrak ile SGK'nın zarara uğratılmasına son

Eksik bilgi ve belge ile 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanlara söz konusu eksiklikleri tamamlamaları için verilen 3 aylık süre ile SGK adeta dolandırılmaktaydı. Bu üç aylık süre yeni dilekçelerde sürekli uzatılmakta ve kimse de bu işe dur diyememekteydi.

Bundan sonra 2018/27 sayılı Genelge ile borçlanma başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler eksikse başvurular reddedilecektir.

Daha önceki 2011/48 sayılı Genelgede yer alan boşlukla adeta SGK'nın açtığı kapı sonuna kadar kullanılarak az primle borçlanma yapılmaktaydı. İlk talebin esas alınarak sonuçlandırılması da SGK için ciddi zararla yol açmaktaydı.

Örneğin; 2013 yılında günlük asgari tutar üzerinden 5000 gün borçlanma talebinde bulunan kişinin eksik belge ile borçlanma müracaatında bulunması ve Kurum tarafından söz konusu belgenin sözleşmeli ülke sigorta kurumunca Ocak 2018 tarihinde gönderilmesi halinde ilk müracaat nedeniyle günlük 2013 yılı rakamları üzerinden borçlanacağı için SGK'nın eksik prim tahsil etmesine ve ciddi kayıplarına sebep olmaktaydı. SGK kayıplarının milyarlarca liraya ulaştığı bilinen bir gerçekti.

Önceki Genelgedeki boşlukları sonuna kadar kullanarak bu işin rantını yiyenlerin düzenlemeden memnun olması mümkün değildir. SGK'nın milyarlarca zarara uğraması bunların umurunda olmayacaktır. Basına yansıdığı kadarıyla yeni Genelge adeta rant çevrelerinin nasırına basmış durumda.

SGK'nın yurt dışı borçlanmayı kökten kaldırması gerekirken getirilmeye çalışılan bu tür palyatif tedbirlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler