İşsizlerin haklarında öngörülen iyileştirmeler

İşsizlerin haklarında öngörülen iyileştirmeler

İşsizlerin haklarında öngörülen iyileştirmeler

Tarih :
İşsizlerin haklarında öngörülen iyileştirmeler

Ülkemizde ilk defa 1999 yılında yapılan yasal düzenleme ile bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanların uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önlemek amacıyla devlet tarafından İşsizlik Sigortası kurulmuştur.

Mart 2002 tarihinden 30.06.2018 tarihine kadar 9.869.023 kişi başvurmuş, 6.182.363 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır.

İş-Kur, Mart 2002 tarihinden 30 Haziran 2018 tarihine kadar toplam 20.657.493.437.-TL işsizlik ödeneği ödemesinde bulunmuştur.

Şimdi yapılması planlanan değişikliklerle daha çok işsize ödenek verilmesi öngörülmektedir.

İşsizlere verilen hizmetler

Öngörülen şartları taşıyan işsizlere işsizlik sigortası kapsamında başta işsizlik ödeneği olmak üzere genel sağlık sigortası primlerinin İş-Kur tarafından SGK’ya yatırılarak sigortalı işsizin her türlü sağlık yardımlarından faydalanması, yeni bir iş bulmasına yardımcı olunması, mesleği varsa mesleğini geliştirmesi, mesleği yoksa meslek edindirilmesi ve yetiştirme eğitimi ile iş gücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilmesi hizmetleri verilmektedir.

İşsizlik sigortası kapsamında bulunanlar


Genel olarak işsizlik sigortasının kapsamında; İşçiler (bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar) ile diğer SSK kapsamında işçi gibi sigortalı olması öngörülenler ile bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar vd. Sandıklara tabi olanlar bulunmaktadır.

Faydalanma şartları

İşsizlik sigortası yardımlarından faydalanmak için her şeyden önce kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak gerekmektedir.

Ayrıca iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvurmak gerekmektedir.

Diğer yandan işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.

30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması hâlinde geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Şartlar kolaylaştırılıyor

İşsizlik sigortası yardımlarından faydalanmak için en önemli engellerin başında “iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak” şartı gelmektedir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalardan bu şartın yumuşatılacağı anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda diğer şartları fazlasıyla yerine getirmesine karşın sırf “120 gün kesintisiz çalışma şartı”na takılan binlerce işsiz vatandaşımız yapılacak yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte başta işsizlik ödeneği olmak üzere tüm işsizlik sigortası yardımlarından faydalanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.

İsa KARAKAŞ
Kaynak : Türkiye

İlgilinizi Çekebilir