Anasayfa » Sigortalı » Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısı evde mantı yapanları nasıl etkiliyor?

Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısı evde mantı yapanları nasıl etkiliyor?

Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısı evde mantı yapanları nasıl etkiliyor?

Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısının 5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma haklarını etkileyip etkilemediği izah edilecektir.

Tarih :
Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısı evde mantı yapanları nasıl etkiliyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir.

Bu belgeyi alan ev kadınları her ay 30 gün prim ödemek yerine 2011 yılı için 18 gün, 2012 yılı için 19 gün, 2013 yılı için 20 gün, 2014 yılı için 21 gün, 2015 yılı için 22 gün, 2016 yılı için 23 gün, 2017 yılı için 24 gün, 2018 yılı için 25 gün, 2019 yılı için 26 gün, 2020 yılı için 27 gün, 2021 yılı için 28 gün, 2022 yılı için 29 gün, 2023 ve sonraki yıllar için 30 gün prim ödeyerek her ay 30 gün sigortalılık hizmeti kazanacaklardır.

SGK isteğe bağlı sigortalılar içinse 30 gün sigortalılık hizmeti için 30 gün üzerinden prim ödenmesi gerekmektedir. Yapılan bu düzenleme ev kadınları için ciddi bir avantajdır.

Konuyla ilgili mevzuat ne diyor?

5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinde; "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için "onbeş" olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır.

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları (…)(3) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler."hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında ise; "Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir."hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununda hangi işler kapsamda

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar kapsamdadır. Ancak, Kanun metninde geçen gibi ifadesi çok ciddi bir açılım sağlamaktadır.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı bu işleri aynen koruyor

Mevcut Düzenlemede yer alan hükümler

e) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar (Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.).

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında yer alan hükümler

"Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir."

Tablodan da görüleceği üzere, evde mantı yapanlarla ilgili önceki düzenleme virgülüne kadar aynen korunmuştur.

Örneklerle konunun açıklanması

Örneğin; Ayşe hanım, 2012 yılında Vergi Usul Kanununun 9 maddesine göre bulunduğu yerdeki vergi dairesinden aldığı belge ile SGK isteğe bağlı sigortalılığına müracaat ettiğinde 2012 yılının ikinci altı ayı için 300,98 TL yerine,190,6 TL prim ödeyerek, bunun karşılığında emeklilik için 30 gün sigortalılık hizmeti kazanacaktır.

Bu kapsamda isteğe bağlı sigortalılığa prim ödeyen ev kadınlarının ödedikleri primler de 5510 sayılı Kanunun 4/b, yani Bağ-Kur kapsamında sayılacağından, Bağ-Kur şartlarına göre emekli olacaklardır.

Kapsamda olacak kadınların acele etmesini öneririz. Çünkü, her yıl prime esas kazanç katlanarak artmaktadır ve 2023 yılında avantaj kalmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları asgari ücretin tespit edilmesiyle birlikte belli oldu. Buna göre;

5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili detay bilgi almak için tıklayınız. Bunlar;

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında ; 32,62 TL x 20 x % 32 =208,77 TL,

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 34,05 TL x 20 x % 32 =217,92 TL,

prim ödeyecekler ancak, bu süreler 30 gün hizmete sayılacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
Ankara'nın beş ilçesinin bütçesi kabul etti
Afyonkarahisar Özkayıhan Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Süre oldu! ABD'den yeni Huawei kararı!
2 bin yıllık lahit bulundu
Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
YLSY tercih sonuçları açıklandı
Moody’s’den 2020 yılı için küresel ekonomi değerlendirmesi
Çalışma Bakanı'ndan EYT açıklaması!
Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren uyarı!
Kübra öğretmenin katil zanlısı: Elime bir şey geçmedi
Kış lastiği kullanmayanlara 625 TL ceza
17 bin 'çeyiz hesabında' 80 milyon birikti!
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
20 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
İBB, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı yapmaya başlıyor
Enerji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Devlet Bahçeli'den sağlık durumu ile ilgili açıklama
Şeref Malkoç, İİTOB Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Benzer Haberler