Yaş düzeltmesi emeklilikte ne zaman dikkate alınır?

Yaş düzeltmesi emeklilikte ne zaman dikkate alınır?

Yaş düzeltmesi emeklilikte ne zaman dikkate alınır?

Tarih :
Yaş düzeltmesi emeklilikte ne zaman dikkate alınır?

Yaş büyüterek emekli olunmaz

Sigortalı olarak işe girdikten sonra yapılan yaş düzeltmeleri emeklilikte dikkate alınır mı? Yaşı sonradan büyüterek emekli olmak mümkün mü? Yaş düzeltmenin, geçerli olabilmesi için ne zaman yapılması gerekir? Çocuğunun doğum tarihinde yanlışlık bulunanların, işe başlamadan önce yaş düzeltmesi yaptırması avantaj sağlar mı? Ahmet Kıvanç cevapladı

Okurlardan yaş düzeltmesiyle ilgili sorular geliyor. "Mahkeme kararıyla yapılan yaş düzeltmesi emeklilikte dikkate alınır mı?" diye soruyorlar. Bu konu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 57. maddesiyle, Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 89. maddesinde düzenleniyor.

Kanuna göre, iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, hekim veya sağlık kurulu raporunda durumun ilk defa tespit edildiği tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihleri esas alınıyor.

İŞE GİRDİĞİ TARİHTEKİ KAYDA BAKILIYOR

Malullük, yaşlılık veya dul - yetim aylığı bağlanırken, sigortalılar ile hak sahibi çocuklarının ilk defa sigortalı olarak işe girdikleri tarihte nüfusta kayıtlı bulunan doğum tarihleri dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenlerin, çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocuklarının nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihi kabul ediliyor.

YAŞ DÜZELTMELERİ DİKKATE ALINMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir şekilde aylık veya gelir bağlanırken, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmıyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise bu konuda hekim ya da sağlık kurulu raporuyla iş kazasının veya meslek hastalığının ilk defa tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.

İRADE DIŞI HATALAR DÜZELTİLİR

Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde yeni nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmeler, sigortalının iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hatanın giderilmesi amacını taşıdığı için emeklilik işlemlerinde dikkate alınıyor. Ancak bunun belgelenmesi veya mahkeme kararı gerekiyor.

ÇOCUĞUNUZUN YAŞINI, İŞE GİRMEDEN DÜZELTTİRİN

Çocuğunun yaşı çeşitli nedenlerle nüfus kaydına yanlış yazılmış olanların, düzeltme işlemini çocuk henüz işe girme yaşına gelmeden yaptırmalarında yarar var. Staj dolayısıyla yapılan sigorta girişleri, yaş düzeltmesine engel değil. Ancak, normal çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmeyeceğinden, düzeltmenin önceden yapılması gerekiyor.

DOĞUM GÜNÜ 1 TEMMUZ

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günü yazılı olmayanlar bulunuyor. Örneğin doğum tarihi hanesinde sadece 1965 yazıyor. Bu durumdaki kişilerin doğum tarihi 1 Temmuz olarak kabul ediliyor. Emeklilik yaşı da 1 Temmuz'a göre hesaplanıyor. Nüfus kaydında sadece ay ve yıl yazılı olanlarda ise doğum tarihi o ayın 1'i olarak kabul ediliyor.

ASKERLERİN YAŞ HADDİ

Askerler ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası emekli oldukları için nüfus kaydında ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül'den önce olanların yaş haddinden emeklilik işlemleri 1 Eylül tarihinde yapılıyor. Doğum tarihi 1 Eylül'den sonra olan askerler ise ertesi yılın aynı tarihinde yaş haddinden emekli ediliyor.

Kaynak : Habertürk

Benzer Haberler