Emekliler dikkat! SGK yoklama yapıyor

Emekliler dikkat! SGK yoklama yapıyor

SGK, emekli ettiği ve ödeme yaptığı kişileri yoklama yapıyor

Tarih :
Emekliler dikkat! SGK yoklama yapıyor

SGK, emekli ettiği ve ödeme yaptığı kişileri yoklama yapıyor

SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin, sigortalıların geçici iş göremezlik süresince ve maluliyet aylığı alanların fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti hususunu mahallinde inceleme yetkisine sahip bulunmaktadır.

SGK’nın gerekli görmesi hâlinde bu açıdan her zaman yoklama ve denetimler yapılmaktadır.

Sağ kalmış ölüler ve hileli boşanmalar takipte

SGK’dan emekli aylığı ve geliri almakta iken ölenlerin nüfusa tescil edilmeleri ve Kuruma bildirilmeleri gerekmektedir. Ölümden sonra bu kişilerin aylıkları başkaları tarafından alınamaz.
SGK öldüğü hâlde nüfusa tescil edilmeyen gelir ve aylık sahiplerinin durumları hakkında yoklama yapmaktadır.

Diğer yandan genel olarak eş ve kızların dul ve yetim aylığı alabilmeleri için evli olmamaları gerekmektedir. Bu şart olmadan sahte ve hileli boşanma yaparak gerçekte boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşamayı sürdürenler hakkında da denetimler yapılmaktadır.

SGK nereden bilecek demeyin, er ya da geç gelen ihbar ve şikâyetler üzerine SGK denetmenlerini her an karşınızda bulabilirsiniz. Şimdiye kadar binlerce kişinin aylık ve gelirleri iptal edildi.
Gelir ve aylık alma şartlarını yitirdiği hâlde almaya devam eden diğer kişiler hakkında da yoklama yapılmaktadır.

Sahte raporlarla engelli ve malullük aylığı alanlar sıkı takipte

SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yürütülen denetim sonucunda;

Temin edilen yeni sağlık kurulu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu sigortalı ve hak sahiplerinin, malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olmadığı ya da
Mevcut olmasına rağmen gelir ve aylık bağlanmasını gerektiren düzeyde olmadığına karar verilmesi hâllerinde, ilgililere bağlanan gelir ve aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmektedir.

Yapılan yersiz ödemeler faiziyle birlikte alınmakta ve ilgililer Cumhuriyet Savcılığına verilmektedir.

SGK’nın kontrol muayenesi

SGK Sağlık Kurulunca gerekli görülen veya sigortalı ve hak sahiplerinin malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürmeleri veya sigortalı ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan ihbar ve şikâyetler ile Kurumca yürütülen denetim ve soruşturma kapsamında kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin kontrol muayeneleri, bu muayeneye istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ve daha önce SGK tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.

SGK Sağlık Kurullarınca; kontrol muayenesi sonucunda düzenlenmiş yeni tarihli sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucu gerekli görülen hâllerde, ek bilgi belge ve/veya yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenmektedir. SGK Sağlık Kurulları tarafından yapılan değerlendirme sonucu gerekli görüldüğü hâllerde sigortalı ve hak sahipleri yeniden kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır.

İsa Karakaş

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler