Anasayfa » Mevzuat » Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih :
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2'den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik 15/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak dolandırdılar
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı
Bakan Selçuk'tan memur zammı konusunda flaş açıklama!
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar'da kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya Ebton 23 İşçi Alacak

Benzer Haberler