Anasayfa » Mevzuat » Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih :
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2'den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik 15/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Bursa'da feci kaza:1 ölü 2 yaralı
20 milyon çalışana 4'lü koruma güvencesi
Emekliye bin 102 TL
Trafik sigortalarında eksper masrafı için yeni öneri
Sonunda bunu da yaptılar. Altın alırken dikkat!
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
LPG'li araçların AVM'lere girişi ile ilgili önemli açıklama
Kayseri Felahiye İmar Geçici 11 İşçi Alacak

Benzer Haberler