Annem, vefat eden babam ve dedemin emekli aylığını alabilir mi?

Annem, vefat eden babam ve dedemin emekli aylığını alabilir mi?

Tarih :
Annem, vefat eden babam ve dedemin emekli aylığını alabilir mi?

Dedem 2002 yılında vefat etti.Emekli sandığından maaş alıyordu. Babam emekli sandığından memur emeklisi olarak maaş alıyordu.2012 yılında vefat etti. Annem şimdi babamdan kalan emekli maaşının bir kısmını alıyor dedemden dolayı dul ve yetim gibi ikinci bir maaşı alabilirmi?

Hem eşinden hem de babadan dolayı iki aylık alınabilir mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda bulunan kurallara tabi olan memurlar açısından değerlendirmekteyiz.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 94 üncü maddesine göre;

Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapanlardan iki yönden aylığa hak kazanma halinde aylıkların birinin tercih edilmesi gerekiyor.

Bu sebeple, vefat etmiş memur emeklisi eşinden dul aylığı alan kişiler, memur vefat etmiş babalarından yetim aylığı olarak ayrı bir aylık alamazlar. Yalnızca her iki durumda bağlanacak aylıklarda hangisi yüksekse tercih talebinde bulunabilirler ve yüksek olan aylık kendilerine ödenir, hem dul hem yetim aylıkları ödenmez.

Tercih aylık konusunda Anayasa Mahkemesi kararı da bulunmaktadır. Bu kararda 5434 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde yer alan hükmünün uygulanmasında Anayasaya aykırılık görülmemiştir. Bu karar 17 Kasım 1994 tarihli ve 22114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu bağlamda: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına göre vefat etmiş olan hem eşinizden hem de babanızdan dolayı iki aylık ödenemez. Sadece yüksek olan aylık tercih edilebilir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler