Anasayfa » Medya Haberleri » Erken Emeklilik için kanun teklifi

Erken Emeklilik için kanun teklifi

Erken Emeklilik için kanun teklifi

Emeklilik için kanun teklifi

Tarih :
Erken Emeklilik için kanun teklifi

Emeklilik için kanun teklifi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, SGK Kanunu'nda değişiklik için Kanun Teklifi verdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi İsmail Koncuk, SGK Kanunu'nda değişiklik için Kanun Teklifi verdi

.Koncuk, teklifin gerekçesinde, "Ülkemizde 8.9.1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında sigortalı olanlar ve 30.4.2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç farklı sistem uygulanmaktadır.Bu üç sistem arasında çok ciddi gelir adaletsizliği bulunmaktadır, 2000 yılında aylık bağlama oranı düşürülmüş olup, 2008 yılında daha düşük oranla hesaplanmıştır" dedi.

Koncuk, haksızlığın giderilmesi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na şunların eklenmesini istedi:"Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

Sigortalının aylık bağlama oranı; malullük, yaşlılık veya ölüm aylığında gösterge veya üst gösterge tablosu, taban aylık bağlama oranı, yaştan ve günden artırım veya azaltım ölçütleri de dikkate alınarak %60 ve üzerinde belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranınca Kurum tarafından belirlenir.

Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı her halükarda % 85'ten fazla olamaz. Sigortalının ilgili ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre tespit edilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle ve o döneme kadar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları da dikkate alınarak belirlenir. Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir. (6) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz."

İşte kanun teklifi metninin tamamı;

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde 8.9.1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında sigortalı olanlar ve 30.4.2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç farklı sistem uygulanmaktadır. Bu üç sistem arasında çok ciddi gelir adaletsizliği bulunmaktadır,2000 yılında aylık bağlama oranı düşürülmüş olup, 2008 yılında daha düşük oranla hesaplanmıştır. Kanun teklifi ile emeklilerimiz arasındaki gelir adaletsizlikleri ciddi oranda giderilmiş olacaktır. 2008 yılı sonrası için çalıştıkça düşen emekli aylıkların azalmasının önüne geçilmiş olacak 5510 Sayılı Kanun'da yapılacak değişiklikle herkesin hak ettiği aylığı alacağı ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağı düzenlemeden; işçiler, Bağ-Kur’lular ve 1.10.2008 sonrası işe giren memurlar faydalanabileceklerdir. Kanun teklifi aylık bağlama sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan bu haksızlıkları ortadan kaldırarak emeklilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- 2000 yılından önceki emekli vatandaşlar, neredeyse 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların geçer duruma gelmiştir. 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar gibi 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için de intibak yasası çıkarılarak eşitlik sağlanması ve emekli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 19- (1) Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihine bakılmaksızın, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların ölüm aylıkları, bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

(3) Sigortalının aylık bağlama oranı; malullük, yaşlılık veya ölüm aylığında gösterge veya üst gösterge tablosu, taban aylık bağlama oranı, yaştan ve günden artırım veya azaltım ölçütleri de dikkate alınarak %60 ve üzerinde belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranınca Kurum tarafından belirlenir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı her halükarda % 85’ten fazla olamaz.

(4) Sigortalının ilgili ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre tespit edilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle ve o döneme kadar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları da dikkate alınarak belirlenir.

(5) Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir. (6) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Sözleşme aylıklarını bu Kanunun yayımını takip eden ayın başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenlere bu madde hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak:SGK Rehberi-Yeniçağ

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir