Taşeronda Toplu Sözleşmede kadroya geçen işçilere emsal karar

Taşeronda Toplu Sözleşmede kadroya geçen işçilere emsal karar

Taşeronda Toplu Sözleşmede kadroya geçen işçilere emsal karar. Mahkeme,Toplu Sözleşme'de 'Eşit Muamele Hakkı'' dedi..

Tarih :
Taşeronda Toplu Sözleşmede kadroya geçen işçilere emsal karar

Mahkeme,Toplu Sözleşme'de 'Eşit Muamele Hakkı'' dedi..

Haber-Sen , 3. dönem Toplu Sözleşmede yer alan, TRT yapım müdürlüğünde yayın ve yapım hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 100 TL ödenir hükmünü yargıya taşıdı.

ÜCRET BAZI PERSONELE VERİLDİ BAZISINA VERİLMEDİ

23.08.2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “…. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin “Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı bölümünün 10. Maddesinde; “ TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık 100 TL ödenir.” Hükmüne yer verilmişti.

TOPLU SÖZLEŞME MAĞDURİYETİ YARGIYA TAŞINDI

“TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ödenir.” hükmü nedeniyle, TRT de, birçok çalışan ek ödeme alamamakta idi. Yani, Fiilen görev yapan personel ifadesi yorumlanırken, bazı personele ek ödeme verilirken, bazı personele verilmemekte idi. Toplu Sözleşmeden kaynaklanan bu mağduriyet, Sendika tarafından yargıya taşındı. Yargıdan emsal teşkil edecek bir karar çıktı.

Mahkeme, kararında, ülkemiz açısından bağlayıcılığı bulunan Evrensel hukuk ilkelerini ve Eşitlik ilkesini, kararına dayanak yaptı.

Ayrıca Kararda, İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan, 'eşit davranma ilkesi'ni, göz önüne alınarak,

KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDA ÜCRET DENGESİ

Kamu görevlileri arasında, ücret dengesini sağlamak maksadıyla, getirilen ek ödemeden, (yapım işlerinde) fiilen görev yaptığı belirlenen bir kısım personel yararlandırılırken, aynı kapsamda fiilen görev yapmasına rağmen, başka bir kadroda bulunan personelin (yaptığı iş itibariyle)ayrıma tabi tutularak, ek ödemeden yararlandırılmaması hukuka aykırı dedi.

Böylece Toplu sözleşmede sadece metin ile sınırlanan, yorumlama ve uygulamadan kaynaklanan mağduriyet, Mahkeme kararı ile giderilmiş oldu.

KAMU İŞÇİSİNE VAR TAŞERONDA KADROYA GEÇENE YOK

Kamuda görev yapan yaklaşık 200 bin işçi, toplu sözleşmelerinde enflasyon farkı verilmesi karara bağlandığından enflasyon farkı alırken, taşerondan kadroya geçen kamu işçileri, toplu sözleşmelerinde enflasyon farkı alabileceği düzenlemesi yer almadığından alamamakta.

KAMU İŞÇİLERİNDEKİ ENFLASYON FARKI UYGULAMASINDAKİ 'FARKLILIĞA' EMSAL TEŞKİL EDER Mİ?

Mahkemenin TRT Personelinin toplu iş sözleşmesini yorumlarken, sadece madde hükmünü şeklen yorumlamayıp, ek ödemenin ücret dengesini sağlamak maksadıyla getirilen bir uygulama olduğuna da dikkat çektiği kararında, Evrensel Hukuk İlkeleri, Eşit işe eşit ücret ve eşit muamele görme hakkı ilkeleriyle ek ödeme alamayan bir kısım personelin de hakkı olduğuna karar vermesi kadroya geçen taşeronlara, az da olsa umut ışığı olabilir.

DÜZENLEME NASILDI?

Kadroya geçirilen (taşeron)kamu işçilerine, toplu sözleşme kapsamında 2020 yılına kadar, 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4 zam var. Yüksek hakem kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerinde enflasyon farkı düzenlenmediği için sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler fark alamamakta.

Yıllık enflasyonun beklenenin çok üstünde çıkması nedeniyle aynı işi yapmalarına rağmen, maaşları düşük kalan ve enflasyon farkı alamayan kadroya geçen diğer kamu işçileri için de(Evrensel Hukuk İlkeleri ve Eşit Muamele görme Hakkı ilkeleri gereği) toplu sözleşme hükümlerinin de yorumlanabileceği değerlendirmesini akla getirdi..

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir