Anasayfa » Taşeron » Taşeronda kadroya geçemeyen işçiye bir emsal karar daha çıktı!

Taşeronda kadroya geçemeyen işçiye bir emsal karar daha çıktı!

Taşeronda kadroya geçemeyen işçiye bir emsal karar daha çıktı!

Tarih :
Taşeronda kadroya geçemeyen işçiye bir emsal karar daha çıktı!
HİZMET-İŞ Sendikasının başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması bulunmadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu reddedilen taşeron işçiler lehine emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sendikanın açmış olduğu iptal davasını haklı bularak, talep ettiği “Yürütmeyi Durdurma” kararını verdi. Böylelikle, Yedek Personelin “başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu” kararı verilerek, yedek personele kadroya geçiş yolu açıldı.

Taşeron Şirketlerde çalışan işçilerden kapsam dışı bırakılan yedek personellerin durumları HİZMET-İŞ tarafından yargıya taşındı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması olmayan ve kadroya geçiş başvurusu reddedilen bir temizlik personelinin davasında, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

Taşerona kadro sürecinde bir kısım işçiler, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmemesi nedeniyle ‘kadro’ alamadı. Bu kapsamdaki işçiler için emsal teşkil edecek bir karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden geldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde yedek personel olarak çalışan sendika üyesi bir temizlik personelinin sürekli işçi kadrosuna geçmek için yapmış olduğu başvurusu, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmediği gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine, temizlik personelinin başvurusunun reddedilme kararı HİZMET-İŞ tarafından idare mahkemesine taşındı ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmenin durdurulması istemi mahkemece reddedildi. Verilen bu karar üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin yapılan itiraz karara bağlandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, dava dosyasında yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 07.03.2018 tarihli ve E. 16638 sayılı görüş yazısının incelemesinde; iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden, istirahat izni kullanan, ücretli/ücretsiz izinde bulunan veya Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışmamış olan işçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiğinin belirtildiği, aynı yazıda hizmetin aksamaması için çalıştırılan ikame işçilerden, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yapılan açıklamalar çerçevesinde sağlayanların da geçiş hükümlerinden yararlandırılması gerektiğinin belirtildiği ve davacının başvurusunun da değerlendirmeye alınması gerekirken, reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını bildirdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi bu görüşler doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HİZMET-İŞ’ in işçilerinin haklarını yargı yoluyla da aramasının önündeki önemli bir engel böylece aşılmış oldu.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler