Anasayfa » Medya Haberleri » Memurların atama sistemi değişiyor mu?

Memurların atama sistemi değişiyor mu?

Memurların atama sistemi değişiyor mu?

Memurların atama sistemi değişiyor mu? Yeni OVP'deki 'Yetenek Ölçümü' ve 'Tekrar Yerleştirme' hedefi ne anlama geliyor?

Tarih :
Memurların atama sistemi değişiyor mu?

Yeni OVP'deki 'Yetenek Ölçümü' ve 'Tekrar Yerleştirme' hedefi ne anlama geliyor?

Orta Vadeli Programda yer alan "Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır." ifadesinin nasıl bir uygulamaya yol açacağı tartışmalara neden oldu.

Yetenek Ölçümü, Performans ve Esnek Çalışma Geliyor

Performans ve esnek çalışma üzerinde uzun zamandır DPB tarafından çalışma yürütüldüğü bilinmekteydi. DPB'nin performans yönetmeliği taslağı için tıklayınız.

Ancak, şimdiye kadar kamu personelinin yetenek ölçümüne ilişkin kamuya yansıyan bir çalışma bulunmamaktadır.

3 MİLYON ÇALIŞANA YETENEK ÖLÜÇÜMÜ

Elbette, kamu kendi personelinin yetenek envanterini çıkartabilir. 2018 yılı Mart ayı verilerine göre askeri personel hariç 3.129.304 kamu personeli istihdam edilmektedir. 3 milyonu aşan sayıda personelin objektif olarak yetenek ölçümünün nasıl yapılacağı ise merak konusudur. Objektif bir değerlendirme yapılmayacaksa sübjektif değerlendirmeler zaten amirlerce yapılmaktadır.

Tekrar Yerleştirme ile Ne Kast Ediliyor?

Programda yer alan hedef bütün olarak incelendiğinde, kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacağı ve bunu takiben personelin yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri sonrasında tekrar yerleştirme işlemlerine başvurulabileceği gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır.

RIZA DIŞINDA DİĞER KURUMA ATAMA

Personelin mevcut kurumlarından -kurumlarının kapatılması/özelleştirilmesi durumu hariç- rızaları dışında diğer kurumlara atanmaları ancak çok istisnai durumlarda söz konusu olabilmektedir. Kamuda liyakat ilkesinin hayata geçirilebilmesi ve adaletin sağlanması açısından objektif bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak, personelin amirinin değerlendirmesi neticesinde diğer kurumlara nakledilmesi memur güvencesine aykırılık teşkil ettiği gibi kamuda olan adaletsizlikleri de artıracaktır. Ayrıca tüm kurumlarda yapılacak norm kadro çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak norm fazlası personelin durumu ne olacaktır?

ADALETİ SAĞLAMAK İLK ŞART

Bu nedenle yapılacak değerlendirmelerin objektif olması yapılacak işlemlerde adaleti sağlamak için ilk şarttır. Bu açıdan yapılacak çalışmalar uzun soluklu ve geniş katılımlı olarak yürütülmelidir. Sağlıklı bir değerlendirme sistemi liyakatin hayata geçirilmesi için gereklidir. Böyle bir sistem görevde yükselmede de esas teşkil edebilir. Tersine bir uygulama ise var olan sorunları derinleştirecektir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler