Anasayfa » Medya Haberleri » HSK, Birinci Dairesinin 19/09/2018 tarihli kararı yayımlandı

HSK, Birinci Dairesinin 19/09/2018 tarihli kararı yayımlandı

HSK, Birinci Dairesinin 19/09/2018 tarihli kararı yayımlandı

Tarih :
HSK, Birinci Dairesinin 19/09/2018 tarihli kararı yayımlandı
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI

Karar Tarihi : 19/09/2018

Karar No : 1331

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mahallerden gelen talepler Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Birinci Dairenin 12/02/2015 tarihli ve 224 sayılı kararı ile devamında alınan diğer ihtisas kararları dikkate alınarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmalarına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallerin talepleri dikkate alınarak;

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 32, İzmir 19 ve Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkür suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararlarda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak bakmalarının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından, Ankara 32, İzmir 19 ve Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler