Anasayfa » Taşeron » Taşerona müjde! O tazminatı devlet ödeyecek...

Taşerona müjde! O tazminatı devlet ödeyecek...

Taşerona müjde! O tazminatı devlet ödeyecek...

Taşeron işçilerin ihbar tazminatını asıl işveren konumundaki kamu kurumu ödeyecek

Tarih :
Taşerona müjde! O tazminatı devlet ödeyecek...

Kamu Denetçiliği Kurumu kadroya geçişi çeşitli nedenlerle geçişi gerçekleşmeyen işçilerin ihbar tazminatı konusunda karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu asıl işveren konumunda bulunan kamu kurumunun ihbar tazminatını ödemesi gerektiği yönünde tavsiye kararında bulundu.

ALT İŞVEREN ÖDEMEYİNCE KAMU KURUMUNDAN TALEP ETTİ

Kadroya geçişi gerçekleşmeyen ve taşeron olarak çalışan kişinin iş sözleşmesinin feshinden doğan ihbar tazminatı alacağının, alt işverence ödenmemesi nedeniyle asıl işveren olan Milli Savunma Üniversitesi tarafından ödenmesini talep etmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İSTEDİ

Taşeron çalıan başvurusunda "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesinde 02/02/2017 –30/05/2017 tarihleri arasında … Güvenlik isimli alt işveren firmasının işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin feshinden doğan ihbar tazminatı alacağını alamadığını, ayrıca asıl işveren olan Milli Savunma Bakanlığının konuyla ilgili soruşturma yapmadığını belirterek, Milli Savunma Bakanlığının asıl işveren olarak sorumluluğunu yerine getirmesini ve bakiye alacağının ödenmesini" talep etti.

YÖNETMELİĞE ATIFLA ASIL TANIMI

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin de, yardımcı işi? işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iş olarak tanımladığı görülmektedir.

TAZMİNAT ÇALIŞTIĞI KURUM TARAFINDAN ÖDENMELİ

Kamu Denetçiliği Kurumu karar bölümünde işçinin ihbar tazminatının asıl işveren konumunda olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenmesi yönünde karar alarak sonuç bölümünde şöyle dedi;

"VII. KARAR Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın, iki haftalık ücreti tutarındaki ihbar tazminatının ödenmesi için işlem tesis edilmesi yönünde MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın BAŞVURANA ve MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi." denildi.

SGK Rehberi-Özel

Bu yazının tüm hakları SGK Rehberi'ne aittir. ”http://www.sgkrehberi.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler