Anasayfa » İlan » Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekmektedir.

-Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların;Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ:Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT:%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

-(Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü "öğretim üyesi sayısına" ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI:

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olup Osmanlı-Bizans İmparatorluğu ilişkileri alanında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Maliye alanında Doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı

Maliye alanında doktora yapmış olup Vergilerin Yatırımla İlişkisi alanında çalışma yapmış olmak.

-Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel Daire Baskanligi-10web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel daire baskanlisi/formlar/OsretimUvelisineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriveni20072016.vdtolarak ulaşılabilir. -Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel Daire Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir._

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler