Anasayfa » İlan » Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD'yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVANI

DER.

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

Ekonomi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

Ekonomi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

Ekonomi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

2

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim

Bilimleri

Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik

Doçent

1

1

Akıllı Şebekeler, Dağıtım Şebekelerinde güvenlik, Güç Sistemlerinde Optimizasyon konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Elektronik

Doçent

2

1

Biyo Mikro/Nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS), nanomekanik biyosensörler konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doçent

1

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak, en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış olmak, yüksek lisans veya doktora seviyesinde ders vermiş olmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Doçent

2

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı veya yapı malzemeleri veya yapı işletmesi veya yapısal tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Üretim Mühendisliği ve Planlaması konusunda uygulama tecrübesi bulunmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Öğrenmesi alanında uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Akıllı Sistemler konularında (Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Üretim, Akıllı Şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, yurtdışı doktora mezunu olmak, yakıt hücreleri alanında araştırma çalışmaları bulunmak

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Betonarme veya Çelik yapısal tasarım konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı işletmesi veya kontrat yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı mekaniği alanında çalışmaları bulunmak

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik veya su yapıları tasarımı veya su kaynakları alanında çalışmaları bulunmak

Mimarlık

Fakültesi

Endüstri

Ürünleri

Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kalitelendirme ve optimizasyon üzerine çalışmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Mimari eleştiri, kadın mimarlar ve mimarlık eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Doçent

2

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Yavaş şehirler ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları ve yayını bulunmak. Mimari proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Yapım ve Yapı Bilimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak. Yapı bilgisi üzerinde lisansüstü çalışma yapmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Kültürel Mirasın Korunması

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Mimarlık alanında doktora sahibi olmak, kırsal mimari alanında çalışmaları bulunmak.

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Kentsel tasarım, mekan ve yer konularında akademik çalışmaları bulunmak. Proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

1

Siyaset Bilimi alanında; milliyetçilik, kimlik siyaseti, çatışma dinamikleri ve Türkiye siyaseti konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Mangal yakarken evini yaktı
Kılıçdaroğlu'na saldıranlara jet hızıyla soruşturma
O ilimizde toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!
Sri Lanka'da art arda patlamalar sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözü Meclis'te! Ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafaka...
Van'da korkutan deprem!
Mansur Yavaş'a sürpirz başdanışman! İşte o isim...
İşe girildiğinde aylık kesilmez.
'EYT'liler yerel seçimlerde ne yaptı?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor...
Bu köyde bütün oylar AK Parti'ye çıktı
'İSKİ'de görev değişikliği' iddiası yalanlandı
Karadeniz’e yağan kar fındık üreticisini korkuttu
Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...
Samsun Salıpazarı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kıdem tazminatına hangi ödemeler dahil edilir?
Erdoğan'dan İBB meclis üyeleri ile dikkat çeken toplantı
Sri Lanka’da hayatını kaybeden 2 Türk'ün kimliği açıklandı
Saldırı anına damga vuran kare!
10 yıl çalışma emekli eder mi?
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
Ali Yalçın yeniden Memur-Sen başkanı seçildi
Kredi kartını verdi kahraman oldu!
Çavuşoğlu Sri Lanka'daki saldırıları kınadı
Cezaevi önünde toplanan kalabalığa müdahale: 12 gözaltı
İki ayda bir hesaba yatırılıyor! İşte yapmanız gerken...
Erzurum Narman Bel. Per. Ltd. Şti
12 milyon BES’li zararda!BES TBMM’de...
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyleyen öğretmene soruşturma
İmamoğlu: Bayramda ulaşım ücretsiz olacak
Hak-İş "Kıdem tazminatı işçinin kalesi"
Mansur Yavaş '34 bin memur' iddiası
Vücudun olmazsa olmazı B12 vitamini ne işe yarar?
Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: 12 yaralı
SGK’ya ödenen prim ve cezalar geri alınabilir mi?
Bayram tatili 9 gün sınavlar ne olacak?
'Yardımcı Hizmetlere GİH kadrosu haklı bir taleptir'
Çipli kimlikler için pos cihazı geliyor
İzmir'de ATM dolandırıcılığına 3 tutuklama
TBMM bu hafta özel gündemle toplanacak
İşsiz kalan 100 gün sağlık yardımı alabilir
Türkiye'den petrol ve doğalgaz konusunda yeni hamle.
Bakan Pakdemirli'den AK Parti'ye şaşırtan eleştiri!
2019 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
'Hazreti İsa olduğunu' iddia eden öğretmen soruşturma
3 aylık gelir-gider tablomuzu vatandaşla paylaşacağız'
Memur zammında ilk rakam çıktı! Yüzde 26...
Kayseri Kaymek 1 İşçi Alacak
Soylu: Kılıçdaroğlu'na saldırı kabul edilemez
Pazarda biber de 'acı' fiyatlar da
Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Ankara Valisi: Tüm güvenlik tedbirleri alındı
Bahçeli’den Fehmi Koru’ya sert tepki
Mersin Mutlu Mezitli Tar. Tur. Gıd. Org. San. Tic. Ltd. Şti
En çok 5 kuruş en az 1 kuruş!
AK Parti'den YSK'ya KHK'lı seçmen dilekçesi

Benzer Haberler