Kılıçdaroğlu memur emeklisi mi yoksa Milletvekili emeklisi mi?

Kılıçdaroğlu memur emeklisi mi yoksa Milletvekili emeklisi mi?

Tarih :
Kılıçdaroğlu memur emeklisi mi yoksa Milletvekili emeklisi mi?

Bu konuyu iki başlık altında ele almamız gerekmektredir.

a) KILIÇDAROĞLU''nun 1999 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu biliyoruz.(CHP internet sitesi) Her ne kadar Müsteşar Yardımcılığı yapmışsa da Genel Müdürler ile Müsteşar Yardımcılarının emeklilik açısından statüleri eşittir. Yani KILIÇDAROĞLU 1999 tarihinde memur emeklisidir.

b) Şuan KILIÇDAROĞLU memur emeklisi değildir. Çünkü, KILIÇDAROĞLU 5434 sayılı Kanunun kendisine verdiği bir haktan yararlanarak 22. dönem milletvekili seçildikten sonra tekrar Milletvekilliğinden emekli olmuştur. Yani KILIÇDAROĞLU şuan emekli sandığı emeklisidir. Şuan Genel Müdür emekli maaşı değil Milletvekili emekli maaşı almaktadır. Genel Müdür emekli maaşı ile Milletvekili emekli maaşı arasında ciddi bir fark vardır.

KILIÇDAROĞLU Milletvekili olduğu için Milletvekilliği emekli maaşı kesilir mi?

Emekli Sandığı iştirakçi olarak çalışıp da 1. derecenin 4. kademesine geldikten sonra emekliye ayrılanlardan daha sonra Milletvekili olanların; ek göstergeleri ile makam tazminatı almakta olanların makam tazminatı göstergeleri, seçildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, yasama organı üyeleri için öngörülen ek gösterge ve makam tazminatı göstergesine yükseltilmektedir. Yani bunlar Milletvekilliğinden emekli olmuş gibi işlem görmektedir.

Ayrıca bu durumda olanların emekli maaşları da kesilmemektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde emekli maaşı kesilmeyecek istisnalar arasında Milletvekilleri de sayılmaktadır.

Bu durumda KILIÇDAROĞLU''nun hukuken hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını almasına hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır. Şimdi KILIÇDAROĞLU''nun kanunun verdiği haktan yararlanarak hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını aldığını ileri sürerek ayıplayabilir miyiz? Halkçı birisi nasıl böyle bir şey yapabilir diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Yalnız şunu da belirtelim ki bu hak gariban memur için yoktur. Fakat meydanlarda bu konuda bir söz duyamadık. Bu ayrıcalığın kaldırılması için mücadele edilirse onu da alkışlarız.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler