Anasayfa » İlan » TÜBİTAK MAM KTE Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK MAM KTE Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK MAM KTE Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

Tarih :
TÜBİTAK MAM KTE Belirli Süreli Proje Personeli Alım İlanı

İlan No: TBTK.MAM.KTE.2018-02

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde analitik metod geliştirme konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2 Analitik / Organik kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

1.2.3 Tercih edilen nitelikler;

GC, GC-MS, HPLC, LC/MSMS, NMR cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.

Analiz metodu geliştirebilecek ve analiz sonuçlarını değerlendirebilecek detaylı bilgiye sahip olmak.

Organik sentez konusunda deneyimli olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.02

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde yüzey karakterizasyonları konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2 Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

2.2.3 Tercih edilen nitelikler;

Yüzey analizi alanında deneyimli olmak.

XPS, SEM, TEM veya Raman cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.03

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde kimyasal proses kontrol ve optimizasyon konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

3.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2 Kimyasal prosesler alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Ylh +

10.000

> 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme

dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) Alanında doktora mezunu olan adaylardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 11

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 22

70

68

190

520

B

C

C

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 11

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 22

70

68

190

520

B

C

C

Kaynak : SGK Rehberi
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
MHP'li Enginyurt Tanrı Dağı'nda uludu! İşte o video...
Emeklilikte çift maaş fırsatı
Memur-Sen "Ekonominin aldığı yaralar sarılmalı"
Kılıçdaroğlu’nun götürüldüğü evin sahibi Rahim Doruk İHA’ya konuştu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mangal yakarken evini yaktı
Karadeniz’e yağan kar fındık üreticisini korkuttu
Tarımda Milli Birlik Projesi ertelendi
Üniversite öğrencisi girdiği ırmak'ta kayboldu
Aracını satıp, bin 500 kişiye gelir kapısı sağladı
3 aylık gelir-gider tablomuzu vatandaşla paylaşacağız'
TÜBİTAK alacağı 142 Araştırmacıya ne kadar ücret ödeyecek?
Devletin Kıdem Tazminatı Fonu kurmak istemesinin nedeni ortaya çıktı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İşte Erdoğan'ın İmamoğlu'nun elini sıktığı görüntü!
Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı
Bakan Selçuk'tan önemli sendika açıklaması!
Soylu: Kılıçdaroğlu'na saldırı kabul edilemez
Taksi parası uçak ücretini geçti!
Kılıçdaroğlu zırhlı araçla tutulduğu evden çıkarıldı
Bakan duyurdu: Yarından itibaren başlayacak

Benzer Haberler