Anasayfa » Emekli » Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partilerin kanun tekliflerinin tam metinleri

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partilerin kanun tekliflerinin tam metinleri

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partilerin kanun tekliflerinin tam metinleri

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili birçok parti tarafından kanun teklifi verilmiştir. Hatta bazı partilerin birden çok kanun teklifi bulunmaktadır.

Tarih :
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partilerin kanun tekliflerinin tam metinleri

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin Kanun Teklifleri

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından kanun teklifi;

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ:

Sosyal Güvenlik Kanunu geçmişten bugüne bir çok defa değişikliğe uğramış, emeklilik yaş sınırı erkek ve kadınlar için değiştirilmiş, prim gün sayıları yine farklılaşmıştır.
Çalıştıkları dönemde 20'li yaşlarda işe başlayan vatandaşlarımız, erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın sonunda emekliliğe hak kazanabilmekteydi. Ancak emeklilik yaşı, günümüzde erkekler için 65, kadınlar için 60 olarak düzenlenmiştir. Görülmektedir ki yaklaşık yirmi yıl daha çalışmak, emeklilik için hak vermektedir.

Bu durumda bir eşitsizlik, hakkaniyetsizlik olduğu açıktır. Nasıl ki, çalışmaya başladığı gün yirmi, yirmi beş yıl sonrası için emeklilik hayalleri kurabilen vatandaşlarımız, bugün 60-65 yaşında emekliye ayrılmaya hak kazanmaktadır.

Anayasamızın 60. Maddesine göre; herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu imkanları sağlayacak gerekli tedbirler alır ve teşkilatı kurar. Anayasal olarak güvence altına alınan temel hak ve hürriyetler içinde yer verilen sosyal güvenlik hakkının gereğinin sağlanması devletimizin bir ödevidir.
Emekliliğe ilişkin en önemli hususlardan biri devletimize görev olarak verilen emeklilik hayatında sosyal güvencenin devamlılığının sağlanmasıdır.
Yapılacak bu kanun teklifi ile, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE-1 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE: “ 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olan erkeklerde 9.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bildirmiş olanlar, kadınlarda, 7.200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bildirmiş olanlar, 506 sayılı yasanın geçici 81. Maddesindeki koşullara tabi olmadan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma başvurmaları halinde yaşlılık aylığından yararlandırılır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili HDP'nin Kanun Teklifi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili MHP'nin Kanun Teklifi

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler