Vizyon belgesinde, okul yöneticiliğine yönelik yer alan açıklamalar

Vizyon belgesinde, okul yöneticiliğine yönelik yer alan açıklamalar

2023 EĞİTİM Vizyon toplantısında hem Bakan hem de Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar ile vizyon belgesinde yer alan hususları bir arada yayımlıyoruz.

Tarih :
Vizyon belgesinde, okul yöneticiliğine yönelik yer alan açıklamalar

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde Okul Yöneticiliğine ilişkin olarak yer alanaçıklamalar:

Okul yöneticisi ve eğitim yöneticilerimizin üzerindeki bürokratik iş yüküazaltılacaktır.

Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecektir.

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisinedayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.

Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenerek birkariyer basamağı olarak yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir.

Okul yöneticilerinin yetkileri artırılacaktır. (Bakanın vizyon konuşmasından)

Okul yöneticileri (ve öğretmenler) ile velileri karşı karşıya getiren uygulamalardanvazgeçilecektir. (Cumhurbaşkanının vizyon konuşmasından)

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenim ile desteklenerek yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modelioluşturulacaktır.

Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilecek iş birliğive koordinasyon aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimleri çağdaş bir yaklaşımla lisansüstü derecesine dayalı olarakyapılandırılacaktır.

Elverişsiz koşullarda görev yapan yöneticilere (ve öğretmenlere) yenibir teşvik mekanizması kurulacaktır.

Okulun kendi koşullarında gelişimini desteklemek için her okula Okul GelişimPlanı hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir.

Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.

Öğretmenlerimiz (okul yöneticilerimiz) bir yan dal sahibi olacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir