Anasayfa » Medya Haberleri » Ana ve babaya emeklilik maaş şartları

Ana ve babaya emeklilik maaş şartları

Ana ve babaya emeklilik maaş şartları

Çocuklardan ana ve babaya emeklilik maaşı

Tarih :
Ana ve babaya emeklilik maaş şartları

Çocuklardan ana ve babaya emeklilik maaşı

SGK sigortalısının ölümü hâlinde hak sahiplerinin mağduriyetinin azaltılması amacıyla başta maaş bağlanması olmak üzere cenaze ödeneği ve diğer yardımlar yapılmaktadır.
Hak sahiplerinin destekten yoksun kalmaları da göz önünde bulundurularak bunlara maaş bağlama şartları diğer uzun vadeli sigorta kollarına göre daha basit olarak düzenlenmiştir. Hak sahipleri arasında ölen sigortalının ana ve babası da yer almaktadır.

ANA VE BABAYA MAAŞ ŞARTLARI

Ölen sigortalının ana ve babasına maaş bağlanması için;

Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekmektedir.
Ana ve baba arasında resmî evlilik bağı devam ediyorsa bu değerlendirmede hem annenin hem de babanın durumu birlikte değerlendirilmektedir.
Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve
Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması, şartları gereklidir.

Sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanmasında ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması hâlinde ana ve babaya aylık bağlanabilmektedir.
Ölüm tarihinde artan hisse olması nedeniyle bağlanan maaş daha sonra durum değişiklikleri nedeniyle artan hissenin ortadan kalkması hâlinde ana ve babanın aylıkları durum değişikliğini takip eden ödeme dönemi itibariyle kesilmektedir. Ancak ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması hâlinde artan hisse şartı gerekli değildir. Bu durumda maaş kesilmez.

GELİR TESPİTİ

Ana ve babaların her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirin asgari ücretin net tutarından 2018 yılı için 1600 TL’den daha az olup olmadığı SGK Sosyal Güvenlik Denetmenleri aracılığı ile yapılacak araştırmaya göre tespit edilmektedir.

Denetmenler, ölen SSK sigortalılarının ana ve babalarına aylık bağlanması işlemlerine esas olmak üzere yapılacak gelir testinde, incelemeye tabi tutulacak gelirlerin tespiti Gelir Vergisi Kanununa göre yapmaktadır.
Söz konusu araştırma sonuçlanıncaya kadar ana ve babaya maaş bağlanmamaktadır.

MÜRACAAT

Ölen çocuktan dolayı ana ve babaya maaş bağlanması için ölen SSK’lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartın varlığı hâlinde ölen sigortalıdan dolayı ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK’ya başvurması zorunludur.

İsa Karakaş

Kaynak : Türkiye

İlgilinizi Çekebilir