Evlenme ödeneğinin kapsamı daraltıldı mı?

Evlenme ödeneğinin kapsamı daraltıldı mı?

Evlenme ödeneğine ilişkin ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, evlenme ödeneğinin kapsamı 5510 sayılı kanun ile daraltıldı. İşte ayrıntılar...

Tarih :
Evlenme ödeneğinin kapsamı daraltıldı mı?

15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahiplerine bu Kanunun 90 ıncı maddesinde göre evlenme ödeneği verilmektedir.Buna göre;Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

Evlenme ödeneğinin kapsamı 5510 sayılı Kanunla daraltılmıştır

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde göre; Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir. Görüleceği üzere, 5510 sayılı Kanunla evlenme ödeneği kız çocuklarıyla kısıtlanmıştır.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler