Anasayfa » Sigortalı » 1 Temmuz itibariyle milyonlarca çalışanın beklediği yeni prim oran ve ücretleri

1 Temmuz itibariyle milyonlarca çalışanın beklediği yeni prim oran ve ücretleri

1 Temmuz itibariyle milyonlarca çalışanın beklediği yeni prim oran ve ücretleri

1 Temmuz 2013 tarihli itibariyle asgari ücretin artmasıyla birlikte sigortalıların ödeyecekleri ve alacakları bir çok ödeme değişmiş, sigortalıların ve GSS'lilerin ödeyecekleri azami ve asgari prim tutarları ile daha birçok konu netleşmiştir. Aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortalıların ödeyecekleri azami ve asgari sigorta primleri ile borçlanma tutarları hakkında bilgi vereceğiz.

Tarih :
1 Temmuz itibariyle milyonlarca çalışanın beklediği yeni prim oran ve ücretleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla 2013 yılı için sigortalılara ödenecek asgari ücret tutarı belirlendi. Bu Kararla birlikte sigortalıların ve GSS'lilerin ödeyecekleri prim tutarları ile daha birçok konu netleşmiştir. Aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortalıların ödeyecekleri azami ve asgari sigorta primleri ile borçlanma tutarları hakkında bilgi vereceğiz

01/07/2013 İTİBARİYLA KİM NE KADAR PRİM ÖDEMESİ GEREKİYOR.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla 2013 yılı için sigortalılara ödenecek asgari ücret tutarı belirlendi. Bu Kararla birlikte sigortalıların ve GSS'lilerin ödeyecekleri prim tutarları ile daha birçok konu netleşmiştir. Aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortalıların ödeyecekleri azami ve asgari sigorta primleri ile borçlanma tutarları hakkında bilgi vereceğiz.

1- 2013 YILI İKİNCİ YARISINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için: 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 34,05 TL, 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 29,25 TL'dir.

2- 2013 YILI İKİNCİ YARISINDA SİGORTALILAR İÇİN PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların aşağıda belirtilen kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

- YEMEK PARASI

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 34,05 TL x % 6 = 2,04 TL (Günlük)

- ÇOCUK ZAMMI:

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 1021,5 TL x % 2 = 20,43 TL (Aylık)

- AİLE ZAMMI (YARDIMI)

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 1021,5 TL x % 10 = 102,15 TL (Aylık)

3- 2013 YILI İKİNCİ YARISINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN ÖDEYECEKLERİ PRİM TUTARLARI:

- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYENLER İÇİN

-01/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 34,05 TL x 30 x % 32 = 326,88 TL.

-01/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 221,33x 30 x % 32 =2.124,77 TL.

- KANUNUN GEÇİCİ 16 NCI MADDESİNE GÖRE İSTEĞE BAĞLI KADIN SİGORTALILAR İÇİN

5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bunların ödeyecekleri prim tutarları;

01/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ; 34,05TL x 20 x % 32 =217,92 TL'dir.

4- 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ PRİME ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARI VE ÖDENECEK PRİM TUTARLARI

Hatırlanacağı üzere 1.1.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması yürürlüğe girmişti. Buna göre; 18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocukları 1/1/2012 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre re'sen GSS'li olarak tescil edilmişler ve bu kapsamdakiler, gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmişti. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır. İşte bunlardan gelir testini geçemeyenlerin ödeyecekleri prim tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİ KAPSAMINDA OLANLARIN ÖDEYECEKLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

01/07/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarları;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1021,5 TL / 3 =340,5 TL x % 12 = 40,86 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1021,5 TL TL x % 12 = 122,58 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 1021,5 TL x 2 =2043,00 TL x % 12 = 245,16 TL,

5- 2013 YILI İÇİN YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI İLE DİĞER HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir. Buna göre, 2013 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

01/07/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 34,05 TL x % 32 =10,90 TL, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı ise; 212,03 TL x % 32 = 70,82 TL'dir.

6- 2013 YILI İÇİN EMZİRME VE CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI

Türkiye İstatistik Kurumunca 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olduğu dikkate alındığında; 5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe; 2013 yılında 94 TL emzirme ödeneği verilecektir. 5510 sayılı Kanunun 37'nci maddesine göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine; 2013 yılında 386 TL cenaze ödeneği verilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler