Anasayfa » İlan » Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dmnlııpmar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacakta.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartlan sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kannım'nım 48.maddesindeki şartları taşmıalaıı gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolaıına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilamn Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulıınacaklaıdu. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/ASD/

PR

UNVANI

KADRO

DERECESİ

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Mineraloji

Petrografi

Profesör

1

1

Kil minerallerinin oluşumu ve karakterizasyoııu ile killerin endüstriyel uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Bedeıı Eğitimi ve Spor YO,

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

1

Sporda Psiko-sasyal alanlarda ve futbol taraftarlarıyla ilgili çalışma yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

3

1

Matematik eğitimi, matematiksel ıuodelleme, problem çözme alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim

Bilimleri

Eğitrnı

Yönetimi

3

1

Eğitim yönetimi, felsefesi, örgütsel yurttaşlık konularında çalışmalın' yapmış olmak.

Feıı-

Edebiyat

Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

1

1

Scaıubaeidae (Coleoptera) familyası özerine faımistik ve taksoııonıik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Genel Jeoloji

Dr.Öğretim

Üyesi

5

1

Kil, karbonat olnşıımlaramı jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve kökeni kDiıulaınıda çalışmalar yapmış ohııak.

Makine

Mühendisliği

Konstriiksiyon ve İmalat

5

1

Hafif metal alaşımların üzerine yapılan kaplamaların koıozyoıı ve aşınma özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Metahırji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik

Mühendisliği

2

1

Elektrik akunı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi ohııak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

3

1

Eser element zenginleştirmesi, iyonlaşma sabiti ve gıafenoksit kollularında çalışmaları ohııak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

1

1

Göç sosyolojisi, siyasal kaüluıı. kimlik ve göç alanlarında çalışmalau olmak.

Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim

SuıtfEğitimi

3

1

Smıf eğitimi alalımda doktora yapmış olmak ve ilkokul sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık ve demokrasi komılaruıda çalışmaları bulunmak

Tavşanlı Turları İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm

İşletmeciliği

Turizm

İşletmeciliği

2

I

İnsan kaynaklan yönetimi alalımda ayrımcılık ve ıızaktau eğitim çalışmaları ohııak.

3

1

Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ile ilgili çalışma yapmış ohııak.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir