Anasayfa » İlan » İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte

Bolüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Derece

Adet

Nitelik

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

3

1

Deneyimsel öğrenme ve açık sınıflarla ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Türk meslek folklorü, türk halk inançları, türk halk anlatıları alanında çalışmaları olmak.

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Doçent

3

1

Dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal hareketler, yoksulluk ve direniş stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar

Müzik

Müzikolji

Profesör

1

1

Müzik ve yöntem bilimleri alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Bölgesel ekonomi, Avrupa Birliği, serbest bölgeler, ekonomik krizler, kadın istihdamı ve para politikaları alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal güvenlik alanında çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Kentleşme ve çevre sorunları alanında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Özel eğitim teknolojileri ve bilişim etiği konularında çalışmaları olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Sermaye piyası hukuku ve karşılaştırmalı rekabet hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üvesi

5

1

Biyomedikal alanında doktorası olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İnme ve diyabetle ilgili çalışmaları olmak.

DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir