Anasayfa » İlan » Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik unvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi )

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) (*)(İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları

Sahne Sanatları

Dr.Öğr.Üyesi

4

Tiyatro Anabilim Dalında yüksek lisans, doktora yapmış ve Performans tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde Motor Bak.

Uçak Gövde Motor Bakım

Dr.Öğr.Üyesi

5

Sivil Havacılık Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

2

Çürüksüz lezyonlar üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Leh.ve Ed.

Kuzey-Batı Türk Leh. ve Ed.

Doçent

1

Kazak Türkçesinde Birleşik Fiiller, Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi Lehçeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

Türk İslam maden, çini ve seramik sanatı alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olmak. Eğitim finansmanı, eğitim harcama ve maliyetleri konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

4

Sanat eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, sanat eğitiminde çağdaş sanat konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

3

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. İlkokullarda disiplinlerarası değer öğretimi ve yaratıcı drama konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Alman Edebiyatında anı kültür, mitos ve otobiyografik anlatım konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

5

Almanca öğretiminde temel dil becerileriyle dilbilgisinin uygulamalı öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

İngilizce öğretmen adaylarının biliş ve eylemleri ve kavramsal mecazlar ve deyim öğretimi üzerine çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

Bor genleri, proteomik ve genomik alanlarda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

Tıbbi mantarlar ve Makrofungus sistematiği alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

Doçent

3

Kuantum Hall etkisi ve moleküler spektroskopi konularında çalışmaları olmak.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Profesör

1

Enzim saflaştırılması ve immobilizasyonu, biyosensörler ve nanomalzemeler konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Dr.Öğr.Üyesi

5

Zaman skalası ve finansal ağlarda geometri çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Doçent

1

Nümerik Analiz alanında Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Polinom Çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Doçent

1

Graflar ve virüs salgın modelinin finans ağlarına uygulaması üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy.ve Genetik

Moleküler Biy.ve Genetik

Doçent

1

Bitki Kriyoprezervasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

2

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Yeme bozuklukları ve ergen ruh sağlığı alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Eko.ve End.İliş.

Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Politikalar alanında almış ve Kadın İstihdamı ve Göç konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Dr.Öğr.Üyesi

3

İktisat Anabilim Dalında doktorasını almış ve Makro İktisat konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Denetim ve Uluslararası Muhasebe Uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Muhasebe Tarihi ve Muhasebe Araştırmalarının Yapısı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış ve İşletme Grupları ve İşletme Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bil.ve U.arası İliş.

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanı almış ve Balkan Tarihi ve Dış Politikası alanında çalışmaları olmak.

Milas Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Biyokimya

Dr.Öğr.Üyesi

5

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Genotoksik ve Sitotoksik konularında çalışmaları olmak. Patoloji Laboratuvarı ve Frozen Kesit Alma temel ilkeleri kursu sertifikalarına sahip olmak.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Milas Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Profesör

1

Veterinerlik Anatomisi alanında doçentliğini almış olmak.

Milas Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Fizyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

2

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veteriner Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Atların egzersiz fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Doçent

1

Mimari koruma, onarım, restorasyon alanlarında çalışmaları olmak.

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimy.İşl.Tekn.

Kozmetik Teknolojisi

Doçent

2

Kromatografik yöntemler ve UPLC-MS/MS ile analizler konusunda çalışmaları olmak.

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimy.İşl.Tekn.

Kimya Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

2

Çevresel etkilere karşı korunma amacıyla Metal/Seramik katkılı polimerik kompozit malzemeler geliştirilmesine yönelik çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi (*) (İngilizce)

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılım

Dr.Öğr.Üyesi

5

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış ve Bilgisayar Grafikleri ve Bilgisayar Animasyonu için Fiziksel Simülasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Allerji-İmmünoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış ve Alerjik astım konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış ve Sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Profesör

1

Ruh Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Engelli çocuğa sahip ebeveynler ile tutukevlerinde ve yetiştirme yurtlarında kalanların ruh sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğit.ve Spor Öğr.

Beden Eğitimi Spor Eğitimi

Doçent

2

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentliğini almış ve Çocuklarda Psikomotor Gelişim alanında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bil.

Balıkçılık Temel Bilimleri

Doçent

1

Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış ve derin deniz balıklarının biyolojik özellikleri ile balıklarda otolit biyometrisi üzerine çalışmaları bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Teknoloji

Fakültesi

Ağaç İşleri End. Müh.

Ağaç İşleri End. Müh.

Profesör

1

Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış ve ağaç malzeme koruma ve üst yüzey işlemleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

2

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

5

Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi konusunda deneyimli olmak. Konfokal mikroskopi ve nano-teknoloji üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Antikolinerjik ilaçların mesane üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak. Avrupa Üroloji Board sınavı ve Türk Üroloji Yeterlilik sınavı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Akut faz reaktanları ile ilgili çalışması olmak.Avrupa Üroloji Board sınavı ve Türk Üroloji Yeterlilik sınavı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Reanimasyon

Dr.Öğr.Üyesi

4

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Algoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kronik diz ağrısında radyofrekans tedavisi ve Spinal anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

5

Over ve testiste İskemi/reperfüzyon hasarında antioksidanların etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

3

Toraks travması ve ağrı konusunda çalışma yapmış olmak. Yoğun bakım ve postoperatif hasta takibi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast.ve Doğum

Profesör

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri, ICSI, Embriyoloji Uygulama ve klinik uygulama sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

2

Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda klinik deneyimi ve deri kanserleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

3

Sinir iyileşmesi üzerine çalışma yapmış ve Temel mikrocerrahi sertifikası sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları, Hematoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları uzmanı olup, Febril nötropeni konusunda deneyimli olmak. Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörlüğü sertifikası olmak.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

Tıbbi Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak. Akılcı ilaç konusunda çalışmalar yapmış olmak. Farmakogenetik konusunda sertifika sahibi olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, Akciğer Kanseri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

2

İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olup, Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programına katılmış olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Epilepsi hastalarında Transkranial Doppler ve Transkranial Manyetik Stimülasyon çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Meme Tru-cut biyopsi komplikasyonları üzerine çalışması olmak. Meme radyolojisi alanında biyopsi ve MR tecrübesi bulunmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Serebral palsili çocuklarda genetik polimorfizmler ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

3

Rejeneratif canlılar konusunda ve genom mühendisliği ile transgenik metotları alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) alanında Doktora yapmış ve Oksidan-Antioksidan sistemler ve protein oksidasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji Embriyoloji

Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak. Deneysel inflamatuvar barsak hastalığının etkileri üzerine elektron mikroskopik çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat

İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Doçent

1

Turizm sosyolojisi ve turizm işletmelerinde örgütsel davranış alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama

İşletmeciliği

Profesör

1

Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik derecelerini turizm alanından almış ve konaklama işletmelerinin yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Kilosu 4 bin liraya satılıyor! Kapış kapış gidiyor...
Bakan Ziya Selçuk, yönetici atama sınav tarihini açıkladı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
549 lira oldu! Maaşların üçte ikisini devlet ödüyor!
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Suç makinesi İstanbul'da yakalandı!
30 bin TL’ye kadar vergi alınmayacak
Trene geç binene bedava yemek!
21 Ocak 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Yeni yüzümle 7 yıl rüya gibi geçti'
Asker ailesine sigorta.
Çöp ayrıştırma projeleri seçimi etkiler mi?
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Arkadaşı zannettiği kişiye 'evet' diye mesaj atınca dolandırıldı
Cinayet öncesi ve sonrasında yaşananlar 'ses kaydında'
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
3600 ek göstergede sürpriz çıkış! Genişletilsin...
Bakan Selçuk: Lise birinci sınıfta ikmale kaldım
Vasiyeti duyan şaştı kaldı! Mezara karavanla gidecek
Bloomberg HT ailesinin acı kaybı
30 yılın üstü hizmet için emeklilik hesabı
KDK'dan halk otobüslerinde klima olmalı kararı
25 yıl 5450 gün ve 51 yaş şartlarına tabisiniz
‘Beklentimiz: 100 bin öğretmenin atanması’
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Şikayet yağınca RTÜK programa ara verdi
Liselilerin köpekli kavgası!
Geçici görevli memur kadrosunu görev yaptığı kuruma aldırabilir mi?
Emeklinin bin lirası torbaya takıldı
Polis otosunda tecavüz! 'Git duşunu al, güzelce dinlen'
Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? İşte o rakam...
Bakanı Murat Kurum'dan flaş ambalaj açıklaması.
Denizli Acıpayam SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kadro alan taşeron için kritik ay! 2019 TİS için komisyonlar oluşturuluyor
Cenazesine kimse katılmadı, annesini tek başına defnetti!
Muhtar adayından ilginç seçim çalışması
Ak Parti 5 ilde daha adaylarını açıkladı
4B Sözleşmeli personelin yurtdışı eğitim için izin hakkı var mı?
SGK, 500 memur kadrosu için görevde yükselme ilanını yayımladı
Sümer fahişeleri ve modern fahişeler
10 haneli mahallede 3 muhtar adayı
Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı durma noktasına getirdi
Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il belli oldu!
Poşet kullanımında son rakamlar ortaya çıktı
İcradan satılık tavuk ve yumurta!
Taşerona yüzde 4'lük zamma sert tepki! Nasıl kabul edelim?
Doktordan eşine şiddet! Kemiklerini kırdı...
Soylu: 31 Mart seçimlerine özel birim oluşturulacak
Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle bir şey çıktı ki...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Tazminat almanın yolu nelerdir?
Seçimin en renkli görüntüsü'
Selçuk: Kitap okuyan çocuk, yaşamda her zaman fark atar
Bu liseden mezun olan işsiz kalmıyor
3600 gün emekliliğe yeter!
Erdoğan Ankara'nın hangi ilçesini istedi?
EYT'de yeni Ankara adımı!

İlgilinizi Çekebilir