Anasayfa » İlan » Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ııyannca öğretim üyesi alınacaktır. İstenen belgeler:

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kumlundan alınacak)

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınlan) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına.

- Doktor Öğretim İvesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilini doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri bilimsel çalışma ve yayınlan) ile ilgili fakülte dckanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Yabancı ülkelerden alınan diplomalann Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

http://vvvnv.pau.edu.tr/personebtr/sayfa/form-ve-bclgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kunımumuza aittir. İlgililere duyurulur.

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Adc

t

Der

Açıklama

DIŞ hekimliği fakültesi

Klinik Bilimler İProtetik Diş Tedavisi Doçent | 1 ] 1 |

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Öğr.Üyesi

I

2

Astronomi öğretimi, bilimin doğası, sözde-bilim ve epistemolojik inançlar konularında çalışmalan olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sanat Tarihi

Batı Sanat ve Çağdaş Sanat

Doçent

1

1

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Türk Diü ve Edebiyatı

Halkbilimi

Doçent

1

1

Fizik

Katıhal Fiziği

Dr. Öğr.Üyesi

i

1

Oksit kristallerin yapısal mekanik, elektronik, manyetik özellikleri ve yoğunluk fonksiyoneli teorisi konularında çalışmalan olmak.

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Dr. Öğr.Üyesi

1

5

Rasyonel M denklemleri, fark operatörü, kaydırma operatörü, fark denklemi, denge noktası, kararlılık kavramları, Conformablc Lapiace dönüşümleri ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Dr Öğr.Üyesi

i

I

11. AbdüUıamit Dönemi, engelliler ve engelli politikaları üzerine çalışmalan olmak.

HÜKIK FAKULTES

Kamu Hukuku iSte^Hukuku

Dr. Öğr.Üyesi

I

4

Türk Ceza Hukukunda zorunluluk hali konusunda çalışmalan olmak.

mühendislik fakültesi

Jeoloji Mühendisliği [Uygulamalı Jeoloji IDoçcnt 1 1 |

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp jür, Öğr.Üyesi

1

4 İRadyasyonun etkileri konusunda deneysel çalışmaları bulunmak

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir