Anasayfa » Medya Haberleri » Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

Çalışanların kullanmadıkları izinleri yanar mı? Kullanılmayan izinler için ücret talep edilebilir mi? İşte detaylar..

Tarih :
Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

Çalışanların kullanmadıkları izinleri yanar mı? Kullanılmayan izinler için ücret talep edilebilir mi? İşte detaylar..

İş Kanunu 53 maddesinde çalışanların yıllık izinleri düzenlenmiştir.

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Kanunda "İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir." denilerek yıllık izni hak etmek için en az bir yıl çalışmış olmak şartını getirmiştir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz şeklindedir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilmektedir.

YILLIK İZİN YERİNE ÜCRET ALINABİLİR Mİ?

Çalışanlar iş sözleşmeleri devam ederken kullanmadıkları izinleri için ücret alamazlar ve bu yönde talepte bulunamazlar. Gerek işveren gerekse de çalışan kullanılmayan izinler için ücret ödemesi veya talebinde bulunamazlar. Böyle bir işlem yapılmış dahi olsa hukuki olmayacağından kullanılmayan yıllık izinler hala kullanılmamış olarak görülecektir.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER YANAR MI?

Çalışanların izin konusunda merak ettikleri önemli konulardan bir tanesi de kullanılmayan izinlerin yanıp yanmayacağı konusudur.

KANUN VE YÖNETMELİKTE BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK

4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlar için kanun metninde ve 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını düzenleyen "Yıllık Ücretli İzin Yönetmekliği"nde kullanılmayan yıllık izinlerin yanacağı yönünde bir düzenleme mevcut değildir.

Bu nedenle işçinin çalıştığı süre boyunca hak ettiği fakat kullanmadığı izinlerin yanması söz konusu olmayacağı gibi işveren tarafında bu yönde yapılabilecek uygulamada hukuki değildir.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER NE ZAMAN ÜCRETE DÖNÜŞEBİLİR?

'Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti' başlığı ile İş Kanunun 59 maddesinde düzenlenen bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenecektir. Bunun dışında kullanılmayan izinlerin ücret olarak ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.

 
Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir