Anasayfa » Medya Haberleri » Memur-Sen'den 'Memurlara enflasyon tazminatı' çıkışı

Memur-Sen'den 'Memurlara enflasyon tazminatı' çıkışı

Memur-Sen'den 'Memurlara enflasyon tazminatı' çıkışı

'Memurlara enflasyon tazminatı da ödensin'

Tarih :
Memur-Sen'den 'Memurlara enflasyon tazminatı' çıkışı

Memur-Sen'den enflasyon tazminatı talebi

MAAŞLAR ERİDİ

Ekim ayı enflasyon verisi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki kayıplar daha da artmaya devam ediyor. Bu yılın 2. altı aylık dilimi için memur ve memur emeklileri %3,5 zam alırken Ekim ayı dahil gerçekleşen efnlasyon oranı %11,82 oldu. Benzer durum ilk 6 ayda da gerçekleşmiş ve yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında enflasyon farkı olarak almışlardı.

Memur-Sen hızlı efnlasyon yükselişi ve memur maaşlarındaki kayıp karşısında "Enflasyon Farkı İçin Yılsonu Beklenmesin Adil Sonuç İçin Enflasyon Tazminatı da Ödensin" dedi.

Enflasyon Farkı İçin Yılsonu Beklenmesin Adil Sonuç İçin Enflasyon Tazminatı da Ödensin

İHTİMAL DEĞİL KESİNLEŞME NOKTASINA ULAŞTI

Memur-Sen açıklamasında "2018 yıllık enflasyon verisinin kesinleşmesi için kalan iki aylık süreye rağmen ortaya çıkan tablo, Yeni Ekonomik Programda ortaya konan 2018 yılsonu enflasyon hedefinin üzerinde bir sonucun, ihtimal olmaktan çıkıp kesinleşme noktasına ulaştığını işaret etmektedir." dedi.

MAAŞ VE ÜCRET ARTIŞLARI İÇİN GAZA BASILMASI

"Siyasi irade ve ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kararlılığı ile toplumsal kesimleri enflasyona karşı koruma sorumluluğunu birlikte ele almalı; aile bütçelerinin gider tarafındaki yükselmeyi engellemeye dönük fiyat artışlarını frenleme çabalarının yanında aile bütçelerinin gelir tarafındaki tutarları yükseltme amacıyla maaş ve ücret artışları için gaza basma hamlelerini de hayata geçirmelidir."

ENFLASYON FARKI İÇİN YIL SONU BEKLENMEMELİ

"2018 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında deklare ettiğimiz “Enflasyon Farkı için yılsonu beklenmemeli” çağrımız doğrultusunda işlem yapılmasının ne kadar elzem olduğu, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Yeni Ekonomik Program ile 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi birlikte değerlendirildiğinde, tek haneli enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin 2020 olarak belirlendiği gerçeğine rağmen 2019 bütçesinde maaş ve ücretlilerin yararlanacağı bir çok mali ve sosyal hakta ya hiç artış yapılmadığı ya da 2018 ve 2019 yılları enflasyon verileri toplamının oldukça altında bir artışla yetinildiği de görülmektedir.

Kamu görevlileri dahil olmak üzere ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi sorumluluğunun / vaadinin, sadece maaşları değil göreve/kadroya bağlı olarak yararlanılan diğer mali ve sosyal hakları da kapsadığı kabul edilmelidir.

MAĞDURİYETİ GİDERMENİN YOLU ADALETLİ TAZMİN

Enflasyon Mağduriyetini Gidermenin Yolu, Adaletli Tazminden Geçer

2018 yılı genelinde ve özellikle de yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyonun maaş ve ücret geliriyle hayatlarını idame ettiren kesim üzerinde oluşturduğu baskı ve yaşattığı mağduriyet, yılsonu itibariyle yapılacak enflasyon farkı hesabı ve 2019 yılı Ocak ayında bu farkın maaşlara yansıtılması suretiyle giderilebilecek düzeyi aşmıştır. Yılın ilk altı aylık dönemi için Nisan-Haziran döneminde ikinci altı aylık döneminde ise Ekim-Aralık döneminde maaşların enflasyon altında kaldığı/kalacağı kesinleşmiştir.

MAAŞLARDA HATIRI SAYILIR AZALMA MEYDANA GELMİŞTİR

Bir başka ifadeyle Ocak ayında maaşı 100 birim olan bir kamu görevlisinin maaşı Nisan-Haziran döneminde 91-99 düzeyine, Eylül-Ekim aylarında 78-83 seviyesine kadar gerilemiştir. Somut olarak, anılan aylarda kamu görevlilerinin hem maaşlarında/gelirlerinde/satın alma güçlerinde hatırı sayılır oranda bir azalma/kayıp meydana gelmiştir.

Elbette 2018 Temmuz ayında enflasyon farkı maaşlara yansıtılmış ve şüphesiz ki 2019 Ocak ayı itibariyle de 2018 yılı ikinci altı aylık dönemdeki enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Fakat bu durum sadece enflasyon kaynaklı kaybın sonraki altı aylık dönemin başlangıcı itibariyle devamını engellemeye dönük bir hamle olacak, geçmiş dönem kayıplarını telafi ve tazmin edecek bir sonuç üretmemektedir.

4 KATI AŞAN FARKLILIK

Bu nedenle, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki dört katı aşan farklılık nedeniyle kamu görevlileri başta olmak üzere ücretlilerinin enflasyon kaynaklı mağduriyetlerinin geçmişe etkili olacak şekilde tazminini sağlayacak bir uygulama, kamu görevlileri için haklı talep siyasi irade açısından ise hakkı teslim sorumluluğudur.

ENFLASYON TAZMİNATI OCAK AYINDA ÖDENMELİ

Bu bakış açısıyla, kamu görevlilerinin maş ve ücretlerinde yapılan artışın enflasyonun altında kaldığı aylardaki gelir kaybının/maaşlardaki reel ücret azalışının hesaplanarak, 2018 yılı enflasyon tazminatı olarak 2019 Ocak ayı maaşlarıyla birlikte ödenmesini sağlayacak bir yaklaşım hayata geçirilmelidir.

Enflasyon farkıyla geleceğe etkili sonuçlar üretilmesi noktasında ortaya konan sorumluluk alma iradesinin/yönteminin enflasyon tazmini uygulamasıyla geçmişe etkili olarak da uygulanması gerekmektedir. Aksi halde, enflasyona karşı koruma sorumluluğu, zamanın bütününde gerçekleştirilen bir eylem olarak değil anlık gerçekleştirilen bir refleks olarak anılacaktır.

ARTAN VERGİ YÜKÜ AZALAN MAAŞ

Kamu Görevlilerinin Mahkum Edildiği Artan Vergi Yükü-Azalan Maaşı Garabeti Sona Ermeli

Diğer taraftan, enflasyon oranlarının yüksek seyri ile ortaya çıkan sonuçlardan biri de hiç kuşkusuz “yeniden değerleme oranı” tespitinde kendisini gösterecektir. Enflasyon farkı kaynaklı artışlarla maaş bordrosundaki tutarları yükselen (gerçekte reel gelir kaybı yaşayan) kamu görevlilerinin gelir vergisi tutarları da buna bağlı olarak artmakta, bir yönüyle vergi yükü arterken maaşları/net gelirleri azalmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri ise, devletin tarafından sunulan ve mal ve hizmetlere yeniden değerleme oranı kadar artış yapılırken, gelir vergisinin hesaplanmasına esas matrah tutarlarında yeniden değerleme oranından daha düşük düzeyde artış yapılmasıdır.

KAMU GÖREVLİLERİ %20-27 ORANINDA GELİR VERGİSİ ÖDÜYOR

Buna bağlı olarak, kamu görevlilerinin yılın çok daha erken aylarından itibaren %20-27 oranında gelir vergisi ödemek durumunda kalmaktadır. 2018 yılı enflasyon verisinin yüksek seyretmesine bağlı olarak yeniden değerleme oranı da yüksek çıkacağı kesindir. Buna rağmen matrahlarda, yeniden değerleme oranından daha düşük oranda artış yapılmaması halinde, 2019 yılında kamu görevlileri çok dana erken aylarda yükse orandan gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Bu çerçevede, 2019* yılı gelir vergisi matrahlarının da geçmiş yıllarda bu yönde yapılan hataları da telafi edecek şekilde belirlenmesi ve bu sayede kamu görevlilerinin gelir vergisi mağduriyetinin de giderilmesi gerekmektedir." şeklinde ifade edildi.

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir