Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan bundan fazla kesinti yapamazlar

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan bundan fazla kesinti yapamazlar

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan bundan fazla kesinti yapamazlar

Tarih :
Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan bundan fazla kesinti yapamazlar

İşçinin maaşının tamamına haciz koyulur mu?

Değerli okurlar, bugün sizlere ekonomik krizden dolayı gerek bankalara gerek özel sektör firmalarından yapmış olduğu alışveriş sonucu borcunu ödemekte zorlanan işçilerin maaşlarından ne kadar kısmının kesileceğine dair bilgilendirme yapıp sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

Maaşın 1/4’ü haczedilir

İşçilerin üçüncü kişilerle oluşan borçlarını ödememeleri halinde yapılacak icra takiplerinde, maaş ve ücretlerinin ne oranda haczedilebileceği İcra ve İflâs Kanunu’nun 83. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Buna göre; maaşlar ve her nevi ücretler borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra hacz olunabilir.

Ancak hacz olunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

İşveren sorumlu

Çalışma hayatında bu uygulama doğrudan alınan net maaşın 1/4’ü oranında haczedilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yapılan icra kesintilerinin zam, prim vs. gibi durumlara göre doğru ve tam olarak kesilip aktarılmasından işveren sorumludur. Çünkü borca karşılık haczedilecek miktar doğrudan kaynakta kesilerek yani maaş işçinin eline geçmeden kesilerek borçluya aktarılır.

Bazı durumlarda bilhassa kredi kartı borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke etmektedir. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Kanunda da belirtildiği üzere borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekir.

Mustafa İşcan

Kaynak : Milli Gazete

İlgilinizi Çekebilir