Anasayfa » Emekli » Emekli aylıklarının konutta ödenmesi usulü değişti mi?

Emekli aylıklarının konutta ödenmesi usulü değişti mi?

Emekli aylıklarının konutta ödenmesi usulü değişti mi?

Tarih :
Emekli aylıklarının konutta ödenmesi usulü değişti mi?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentleri kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulama usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 1/3/2014 tarihli “Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü” ile belirlenmiştir.

Protokol gereğince; sigortalı ve hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gerek Genelge eki (Ek-2) Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi’nde “6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi” bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra “Konutta” ibaresi yazılmak suretiyle, gerekse bu belge dışında Genelge eki (Ek-36) de belirtilen dilekçe ile müracaatta bulunmaları halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın;

- 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları için ilk gelir/aylıklar dışındaki gelir/aylıklar,
- 4/1-(c) sigortalıları için ilk aylıklar dışındaki aylıklar,

PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenecektir.

Ayrıca, internet ortamında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Adres ve Banka/PTT Değişikliği” menüsü de kullanılarak 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında gelir/aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilecektir.

Ölüm aylıklarını konutunda almak isteyen hak sahiplerinin öncelikle banka bilgisini PTT olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak ilk aylık bağlandığında böyle bir tercihin yapılması halinde ilk aylıklar Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk gelir/aylıkların ödendiği bankaya gönderilmesi gerektiğinden öncelikle bu banka bilgisi sisteme girilecek daha sonra aylıklarını konutlarında almak isteyenler için programa giriş yapılması gerekecektir.

PTT, gelir/aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından manyetik ortamda verilen bilgiler doğrultusunda hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde olmak üzere, bildirecekleri ikametgahında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim edecektir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Ancak, alıcının adresinde bulunamaması durumunda ödenecek gelir/aylıklar dağıtıcılar tarafından yine sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının gönderildiği PTT işyerine teslim edilecektir.

Gelir/aylık alanın, ödemenin ihbar olarak bırakıldığı PTT işyerine telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, gelir/aylık emeklinin konutuna ikinci defa ücretsiz olarak götürülecektir. İkinci defa da konutta yapılamayan ödemeler 12 (oniki) ay süreyle bekletilecek, 12 (oniki) ayı takip eden 6 ncı iş günü, MOSİP OBT sisteminden kişi bazlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler