SGK, bayram ikramiyesinin inceliklerini açıkladı!

SGK, bayram ikramiyesinin inceliklerini açıkladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2018/38 nolu genelge ile birçok konuya açıklık getirdi. Onlardan birisi de emeklilere yapılan bayram ikramiyesi. İşte detaylar;

Tarih :
SGK, bayram ikramiyesinin inceliklerini açıkladı!

5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi kapsamında Kurumca Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecektir. Bu ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahibi niteliğine göre ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,

esas alınacaktır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacaktır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecektir.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler